Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: středa 28. srpna 2019
Středa po 21. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

1Te 2,9-13

Mezizpěv

Ž 139

Evangelium

Mt 23,27-32

Nad dary

Po přijímání

Augustina z Hippo, biskupa a učitele církve1. týdentexty: vbr 21.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: středa 28. srpna 2019
Augustina z Hippo, biskupa a učitele církve (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože lásky,
stvořil jsi nás pro sebe
a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě.
Veď nás cestou, kterou jsi vedl biskupa Augustina.
Dej nám nadhled
a správné hodnocení všeho, co jsi stvořil,
a také moudrost, která hledá tebe,
pramen a původce všeho.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna…

Bohoslužba slova

První čtení

1J 4,7-16

Mezizpěv

Ž 119,9-14

Evangelium

Mt 23,8-12