Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 29. srpna 2019
Čtvrtek po 21. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

1Te 3,7-13

Mezizpěv

Ž 90

Evangelium

Mt 24,42-51

Nad dary

Po přijímání

Umučení Jana Křtitele1. týdentexty: vbr 21.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: čtvrtek 29. srpna 2019
Umučení Jana Křtitele (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal Jana Křtitele,
aby se stal předchůdcem tvého Syna
i svou mučednickou smrtí,
a vydal tak svědectví pravdě a spravedlnosti.
Veď i nás, ať jdeme životem po přímých cestách
a dávej nám odvahu
a statečnost být tvými svědky.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Jr 2,4-13

Mezizpěv

Ž 81,9-16

Druhé čtení

Žd 13,1-8.15-16

Evangelium

L 14,1.7-14