Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Proměnění Páně2. týdentexty: vbr 18.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: úterý 6. srpna 2019
Proměnění Páně (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, Otče veškerého světla,
na svaté hoře jsi před vyvolenými svědky
zjevil na svém milovaném Synu
naši budoucí slávu.
Dej, abychom i my v temnotách tohoto světa
zapalovali tvé světlo
– Ježíše Krista, tvůj obraz a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Ex 24,12-18

Da 7,9-10.13-14

Mezizpěv

Ž 97

Druhé čtení

2P 1,16-21

Evangelium

Mt 17,1-9