Martin Kováč

O autorovi

Jméno: Martin Kováč
Registrace: 16.12.2017

Nejnovější příspěvky

 1. Velikonoční #COMMUNIO je na světě! — 18.4.2019
 2. Svolání řádné 50. synody Starokatolické církve v ČR — 17.4.2019
 3. Velikonoční „garážovka“ v Kolíně — 13.4.2019
 4. První bohoslužba v kapli Kristova milosrdenství v Ostravě — 12.4.2019
 5. Pozvánka na koncert v Jablonci nad Nisou — 10.4.2019

Nejkomentovanější příspěvky

Příspěvky od tohoto autora

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Pozvánka a přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Srdečně Vás zveme k účasti na výpravě Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý evangelický Kirchentag, který se bude konat v Dortmundu ve dnech 19. – 23. června 2019.

V tomoto článku naleznete pozvánku a přihlášku pro skupiny a jednotlivce na výpravu ERC na Kirchentag 2019.

Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

Tématem nadcházejícího Kirchentagu je otázka „Na co vlastně spoléháš?“ z 2. Královské 18,19. Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.

Číst celý článek »

Zástupci anglikánských a starokatolických církví v Praze diskutovali vzájemnou spolupráci i ochranu mladistvých

Ve dnech 16.-19. ledna 2019 se v Břevnovském klášteře v Praze sešla Anglikánsko-starokatolická mezinárodní koordinační rada (AOCICC). Toto církevní grémium, složené z biskupů a delegátů jmenovaných Anglikánskou koordinační radou světového společenství anglikánských církví a Mezinárodní biskupskou konferencí starokatolických církví Utrechtské unie vzniklo z iniciativy arcibiskupů Canterbury a Utrechtu v roce 1998 a je společným orgánem koordinujícím spolupráci těchto dvou církevních rodin se zvláštním zřetelem ke kontinentální Evropě. Společně AOCICC reprezentuje širokou církevní rodinu o 85 milionech věřících ve 165 zemích světa. Na evropském kontinentě AOCICC reprezentuje především jurisdikce Anglické církve (Church of England), evropských farností Episkopální církve v USA a starokatolických církví Utrechtské unie.

Číst celý článek »

Požehnané a radostné Vánoce!

Adventně-vánoční číslo #COMMUNIA 4/2018 je tady!

Vychází nové číslo časopisu #COMMUNIO 4/2018!
Na co se můžete těšit?

 • Adventní ohlédnutí za našimi otci (biskup Pavel)
 • Adventní duchovní zamyšlení (Václav Štístek)
 • Dva články k 50. výročí biskupského svěcení Augustina Podoláka: historickou studii (Petr Jan Vinš) a osobní vzpomínku syna Jana Podoláka
 • Zajímavý článek O vánočních stromech republiky (Alois Sassmann)
 • Úvahu o tom, co to vlastně je starokatolictví (Kamil Kozelský)
 • Vzpomínku na otce Ivana Peschku (Michal Holas)
 • Teologickou studii Erasmus, komplutensiánská polyglota, Nový zákon (Petr Miencil)
 • Reflexi zkušeností s mezináboženským dialogem (Martin Kováč)

Celé číslo časopisu najdete zde.

 

Pastýřský list biskupa Pavla: Advent a Vánoce 2018

Milí přátelé, sestry a bratři,
žijeme advent (z latinského adventus = příchod) každý den – něco nového stále přichází, pořád se na něco těšíme a život jde kupředu a zároveň ke konci a naplnění – naplnění života, které hledáme v Bohu. Občasné ohlédnutí zpátky může mít podobu bědování nad zkažeností dnešních dní a velebení “jak to bylo tenkrát”, ale může být také inspirací a příležitostí nahlédnout pod dějinný nános, pod kterým uvidíme, že časem zkamenělé podoby kultury a náboženství nejsou neměnné

Číst celý článek »

50 let od biskupského svěcení Augustina Podoláka

Osudové osmičky v našich dějinách ovlivnily také směrování Starokatolické církve v Československu. Malá církev zdecimovaná Druhou světovou válkou, odsunem věřících německé národnosti a nástupem komunistického režimu po smrti biskupa Aloise Paška (*1869 – 1946) nemohla svolat synodu, která by zvolila nového biskupa, protože to nová vláda nedovolila.

Tuto možnost opět přineslo až Pražské jaro a politické uvolnění v roce 1968. Starokatolické církvi v Československu se otevřely nové naděje. Ministerstvo kultury dalo souhlas s konáním synody, která v červenci 1968 mohla po 22 letech opět zvolit biskupa. 

PhDr. et ThLic. Augustin Podolák (*1912), byl zvolen drtivou většinou hlasů a v prosinci téhož roku za předsednictví arcibiskupa Andrease Rinkela vysvěcen v katedrále sv. Gertrudy v nizozemském Utrechtu. Brzy poté byl uveden do úřadu ve varnsdorfské katedrále.

Číst celý článek »

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky