Kontakty a bohoslužby

Farnost u sv. Máří Magdalény

Duchovní služba:
Nábřeží Edvarda Beneše
110 00 Praha 1 – Malá Strana
email: hippolytus@volny.cz
email: bendy@atlas.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 1020065041/6100

Bohoslužba:
Neděle 10.00 eucharistická slavnost

Prof. ThDr. David R. Holeton, Ph.D. – administrátor

Mgr. Marek Bendy Růžička – pomocný duchovní

Zpráva: