Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Praha

Duchovní služba:
Karolíny Světlé 21, 110 00 Praha 1
Tel: 607 010 980
e-mail:
biskup.dusan@starokatolici.cz; madlova@starokatolici.cz

Stránky pražské farní obce: http://praha.starokatolici.cz/
Farní časopis Křižovatka: http://www.starokatolici.cz/ke stazení/krizovatka/

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 192 290 6399 / 0800

 

Bohoslužby:
Neděle – 17:00 – eucharistická slavnost s nešporami – rotunda Nalezení sv. Kříže
Úterý – 18:00 – eucharistická slavnost s nešporami – rotunda Nalezení sv. Kříže
Čtvrtek – 18:00 – eucharistická slavnost – kaple sv. Rodiny
Pátek – 17:00od Velikonoc do posledního pátku před adventní dobou – eucharistická slavnost v rotundě Nalezení sv. Kříže
Pátek – 17:00od začátku adventní doby do Velikonoc – eucharistická slavnost kolem stolu v Communiu (naproti rotundě Nalezení sv.  Kříže)

emeritní biskup ThMgr. Dušan Hejbal – administrátor

Kněží:
ThDr. Petr Tvrdek, ThD.
Mgr. Jan Jandourek, PhD.

Jáhni:
Mgr. Monika Mádlová

Farní rada
Dušan Hejbal, farář (ex offo)
Jiří Šulc (předseda)
Vladimír Němec
Tomáš Matoušek
Monika Mádlová (pokladník)

Zprávy: