Pavel Benedikt Stránský

velky-znak_pruhlBiskupské heslo: „Nazval jsem vás přáteli.“ (Jan 15, 15)


Datum a místo narození:      
28. listopadu 1978 v Uherském Hradišti
Rodinný stav:      ženatý
Členem starokatolické církve od:      1998

Data svěcení:image

 • kněžské 18. října 2003 ve starokatolické církvi
 • jáhenské 30. června 2001 ve starokatolické církvi

Dosažené vzdělání:

 • 2003 Mgr. z teologie, křesťanská výchova – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2008 PhDr. z teologie, křesťanská výchova – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 Bc. ze speciální pedagogiky a českého jazyka – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pastorační činnost:

 • 2001-2003 jáhen ve starokatolické obci ve Zlíně
 • 2003-dosud farář starokatolické obce ve Zlíně
 • 2010-2011 administrátor starokatolické farnosti v Brně
 • 8. dubna 2016 byl 49. synodou zvolen v pořadí čtvrtým biskupem Starokatolické církve v ČR
 • 17. července 2016 převzal vedení církve

Současné působiště:

 • biskup elekt – biskupství v Praze
 • farář starokatolické farnosti ve Zlíně
 • předseda synodní rady

Pastýřské listy biskupa elekta Pavla