Synodní rada

Podle Ústavy církve, platné do 1.1.2011 synodní rada spravuje starokatolickou církev v době, kdy nejedná synoda.  Tvoří ji biskup,  3 zástupci duchovních a 5 zástupců laiků, které volí synoda na závěr svého jednání.  Synodní radě předsedá biskup.  Synodní rada volí z laických členů místopředsedu synodní rady.
Synodní rada  spravuje majetek starokatolické církve, uvádí usnesení synody v život a za tímto účelem spolu s biskupem vydává předpisy, předkládá synodě rozpočet a závěrečný účet starokatolické církve, zřizuje církevní právnické osoby, účelová zařízení a schvaluje nabývání účasti na právnických osobách,  zřizuje a obsazuje pracovní místa s pověřením výkonu různých služeb ve starokatolické církvi, volí a odvolává administrátora starokatolické církve.

Současné složení Synodní rady

biskup a předseda – PhDr. Pavel Benedikt Stránský
místopředseda –

Duchovní

Petr Brzobohatý
Mgr. Rostislav Toman
Mgr. Alois Sassmann

Laičtí členové

Mgr. Lucie Kodišová
Mgr. et Mgr. Petr Kovářík
RNDr. Dana Hraníčková
Mgr. Ivana Kuglerová
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Zprávy ze synodní rady