Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Narodil se Kristus Pán! Veselé Vánoce!

vanocni-prani-pbsPřátelé, přeji Vám hezké Vánoce a těším se na Vás v novém roce 2017. U Jana čteme Ježíšův výrok: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32) Mějte sílu, odvahu a moudrost poznávat Pravdu svého života i pravdu o svém životě. Pravda s velkým P je Kristus sám – on je pro nás zosobněním pravdy, naděje a lásky. Ať jich máte vždycky dost, pravda, naděje a láska ať Vám nechybí! Myslím na Vás a prosím Vás o modlitbu – o Té mé buďte ujištěni.

Hezké dny. +Pavel Benedikt Stránský, biskup elekt

Změna v synodní radě

Sestra jáhenka Bc. Petra Alžběta Baslová se ke dni 4.12.2016 rozhodla rezignovat na své členství v synodní radě. Na její místo nastoupí první synodou zvolený náhradník z řad  duchovních  Mgr. Alois Sassmann, působící jako farář v  Táboře. Děkujeme Petře Alžbětě Baslové za odvedenou práci a přejeme hojnost darů Ducha svatého Aloisovi Sassmannovi.

Rozhlasová bohoslužba na 2. neděli adventní z rotundy Nalezení sv. Kříže na Starém Městě v Praze

CRo-Vltava-H-RGBV neděli 4. prosince se v rotudně Nalezení sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé na Praze 1 konala bohoslužba v nezvyklých 9 hodin ráno. Tato bohoslužba totiž byla přenášena Českým rozhlasem Vltava. Bohoslužbě předsedal emeritní biskup Dušan Hejbal a v premiéře vystoupila Starokatolická schola při rotundě Nalezení sv. Kříže pod taktovkou Veroniky Zichové. Pokud jste neměli možnost přijít na bohoslužbu osobně či být v brzkých dopoledních hodinách u radiového přijímače, můžete si poslechnout bohoslužbu ze záznamu v archivu Českého rohlasu nebo přímo z odkazu zde pod článkem. Číst celý článek »

Program Farní obce ve Varnsdorfu na čas adventní a vánoční 2016

varnsdorfProžíjte s námi radostné a pokojné advetní dny a vánoční svátky. Přijměte srdečné pozvání do varnsdorfské farnosti. Číst celý článek »

Advent a vánoční svátky v nemocniční kapli v Havlíčkově Brodě

havl.brodUpřímně zveme do společenství církve! Číst celý článek »

Rozhlasová bohoslužba z rotundy Nalezení sv. Kříže v Praze

Praha-rotunda-Nalezeni-sv-KrizeTuto neděli, 4. prosince 2016, přijede ráno k rotundě Nalezení sv. Kříže na rohu ulic Karolíny Světlé a Konviktské na Praze 1 přenosový rozhlasový vůz, aby mohl posluchačům Českého rozhlasu Vltava přes radiové vlny přenést starokatolickou bohoslužbu až do jejich domovů. Pokud nemáte možnost být z časových či místních důvodů přítomni na této bohoslužbě osobně, nalaďte si své radio v 9 hodin ráno a buďte s námi aspoň tímto zprostředkovaným způsobem. Během bohoslužby také poprvé vystoupí nově vzniklá Starokatolická schola při rotundě Nalezení sv. Kříže pod vedením Veroniky Zichové. Bohoslužbě bude předsedat emeritní biskup Dušan Hejbal.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky