Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Poselství anglikánských a starokatolických biskupů v kontinentální Evropě u příležitosti svátku sv. Willibrorda

Náš společný domov: anglikáni a starokatolíci v Evropě

Milé sestry a milí bratři v Kristu,

místní anglikánské a starokatolické církve, se svými farnosti a společenstvími, žijí v mnoha evropských zemích od jihu na sever našeho kontinentu bok po boku. Pokud vycházíme z předpokladu, že poslání církve je hluboce spjaté se sociálními, politickými a kulturními danostmi společnosti, ve které se nachází, pak musíme chápat, že současnost a budoucnost našich církví je spojená s výzvami a nadějemi, které v současnosti v Evropě prožíváme. Číst celý článek »

Pouť do Polska

Na přelomu srpna a září letošního roku se někteří členové pacovské a pelhřimovské farnosti vydali na poutní zájezd do Polska. Tentokrát byla zvolena jeho jihozápadní část s hlavním cílem ve městě Vratislav (Wrocław). Číst celý článek »

Jáhenské svěcení ThDr. Mgr. Petra Miencila

V sobotu 14.10 2017 byl v katedrále sv. Vavřince na Petříně vysvěcen na jáhna bratr ThDr. Mgr. Petr Miencil. Číst celý článek »

Presbyterium 2017 v Želivě

Ve dnech 28. Až 30. Září proběhlo v Želivu společné jednání presbyteria a synodní rady. Číst celý článek »

Prohlášení synodní rady k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Synodní rada  se na zasednání dne 17.10.2017 usnesla na následujícím prohlášení:  „Starokatolická církev děkuje za dar svobody a vyzývá všechny lidi dobré vůle k zodpovědné volbě dle jejich nejlepšího svědomí.“

Změna v synodní radě

Vzhledem k přijetí jáhenského svěcení skončil mandát v synodní radě místopředsedovi ThDr. Mgr. Petru Miencilovi. Na místo za laiky byl do synodní rady kooptován Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. Děkujeme Petru Miencilovi za jeho práci, přejeme hodně štěstí v práci duchovního a Martinu D. Polínkovi přejeme radost z práce v synodní radě.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky