Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Pastýřský list biskupa Pavla k postní době 2018

Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím na začátku postní doby. V loňském roce jsem se v pastýřském listě zamýšlel nad důležitostí modlitby v tichu a chci na to navázat i letos. Ticho se k postu hodí a opakování je matka moudrosti, říká se. Číst celý článek »

Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi v Táboře

Mětská knihovna v Táboře připravila ve spolupráci se spolkem HADASA Tábor a Husitským muzeem v Táboře Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi, který se konal 30. ledna 2018.

Táborský farář Alois Sassmann a jáhen Jakub Smrčka zazpívali židovské písně, Alois Sassmann pak vzpomněl nedávno zemřelou překladatelku a novinářku Ruth Bondyovou a stručně seznámil přítomné se specifickým původem židovských jmen a příjmení. Pan Otto Süsser se pomodlil modlitbu Kádiš za zemřelé Židy, kteří se nevrátili z koncentračních táborů domů.


Autorka videí: Alena Sassmannová

Fotogalerii najdete zde.
(Zdroj: Facebook Starokatolické farnosti v Táboře)

Číst celý článek »

Nová místopředsedkyně synodní rady

V úterý 23. ledna 2018 byla novou místopředsedkyní synodní rady zvolena Mgr. Lucie Kodišová z pražské farnosti u rotundy Nalezení sv. Kříže, t. č. pastorační asistentka u katedrály sv. Vavřince.

Mgr. Lucie Kodišová je v tomto volebním období synodní rady v pořadí již třetí místopředseda/místopředsedkyně synodní rady. Po Evě Pudilové, která rezignovala na místo v synodní radě, byl místopředsedou synodní rady Petr Miencil, který synodní radu opustil na podzim 2017 po přijetí jáhenského svěcení.

Lucii Kodišové srdečně blahopřejeme a vyprošujeme jí Boží požehnání pro další službu v synodní radě!

Zemřel emeritní arcibiskup utrechtský Antonius Jan Glazemaker

Se smutkem v srdci jsme přijali zprávu, že ​v sobotu ​ráno 20. ledna 2018 zemřel emeritní utrechtský arcibiskup Antonius Jan Glazemaker.

Narodil se v roce 1931, kněžské svěcení ve starokatolické církvi přijal v roce 1956. Roku 1979 se stal biskupem Deventeru a odsud byl v roce 1982 povolán na utrechtský arcibiskupský stolec. Tuto pozici, která je spojena i s předsednictvím Mezinárodní starokatolické biskupské konference, vykonával do roku 2000.  Číst celý článek »

Starokatolické církve Utrechtské unie oslaví plné společenství s Církví Švédska

PRAHA/UTRECHT 19. ledna 2018: Starokatolické církve sdružené v Utrechtské unii v sobotu 20. ledna 2018 v nizozemském Utrechtu oslaví plné svátostné společenství s Církví Švédska. České starokatolíky bude reprezentovat biskup Pavel Benedikt Stránský.

Číst celý článek »

Nabídka práce: hledáme kancléře a knihovníka

Bližší informace:

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky