Účty pro příspěvky a dary

  • Farnost Praha: 192 290 6399 / 0800
  • Farnost u sv. Máří Magdalény: 1020065041/6100
  • Farnost Tábor: 16 08 66 911/0300
  • Farnost Jablonec nad Nisou: 19 55 58 011/0300
  • Farnost Desná v Jizerských horách: 290 070 0255/2010
  • Farnost Jihlava: 20 01 08 905/0300
  • Farnost Zlín: 4862576001/5500
  • Farnost Pelhřimov: 2200450486/2010