EN | DE | LAT

5 neděle velikonoční: Scénka dětí z Jablonce nad Nisou

Bratr farář Karel
Koláček a děti z farnosti v Jablonci nad Nisou pro nás na tuto neděli připravili milou scénku k textu dnešního
evangelia. Děkujeme! 😊

„Já jsem pravý
vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,
aby nesla hojnější ovoce.“
(Evangelium podle Jana 15, 1-2)