EN | DE | LAT

Aktuality

Prohlášení synodní rady k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Aktuality
19. října 2017

Synodní rada  se na zasednání dne 17.10.2017 usnesla na následujícím prohlášení:  "Starokatolická církev děkuje za dar svobody a vyzývá všechny lidi dobré vůle k zodpovědné volbě dle jejich nejlepšího svědomí."

Změna v synodní radě

Aktuality
19. října 2017

Vzhledem k přijetí jáhenského svěcení skončil mandát v synodní radě místopředsedovi ThDr. Mgr. Petru Miencilovi. Na místo za laiky byl do synodní rady kooptován Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. Děkujeme Petru Miencilovi za jeho práci, přejeme hodně štěstí v práci duchovního a Martinu D. Polínkovi přejeme radost z práce v synodní radě.

Modlitba za domov 2017

Aktuality
17. října 2017
Modlitba za domov 2017

Tématem 11. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle, který se koná v rámci oslav vzniku československé republiky, je "Všechno tvořím nové". Modlitba za domov 2017 vyvrcholí koncertem skupiny HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica v komponovaném pořadu se zajímavými hosty, mezi kterými budou i představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Koncert skupiny v komponovaném pořadu bude v přímém přenosu přenášet od 15:00 hodin Česká televize na programu ČT 2. Modlitbu za domov organizuje Ekumenická rada církví v ČR, hlavním mediálním partnerem je Česká televize, dalšími partnery jsou:…

Kněžské svěcení Mgr. Martina Kováče

Aktuality
11. září 2017
Kněžské svěcení Mgr. Martina Kováče

Martin Kováč sa narodil 8. novembra 1990 v Trnave. V roku 2014 úspešne ukončil štúdium na EBF UK v Bratislave v spojenom magisterskom programe „evanjelická teológia“. V priebehu štúdia absolvoval viacero štipendijných pobytov na zahraničních inštitúciách – najdlhšie v Prahe, ale aj v Haife, Osle a Viedni, ako aj kratšie výskumné pobyty v ďalších krajinách.V roku 2011 sa jeho duchovným domovom stala starokatolícka cirkev. 28. novembra 2015 v pražskej Katedrále sv. Vavrinca prijal diakonské svätenie a bol poverený službou starokatolíckym veriacim na Slovensku. Od roku 2016 tak duchovne…

Pozvání na oslavu patrocinia Povýšení sv. Kříže

Aktuality
8. září 2017

V neděli 17.9.2017 od 10.00 h. – oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou. Z důvodů restaurování výmalby druhé poloviny lodi kostela se bohoslužba i letos bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme všechny na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, budeme uvnitř). Těšíme se na shledání.

Seminář o slově v liturgii

Aktuality
28. srpna 2017
Seminář o slově v liturgii

Zveme všechny lektory a kantory, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti o liturgickém čtení a zpěvu. Zváni jsou všichni, které zajímá liturgický zpěv a čtení při bohoslužbách ze všech farností. Rovněž je seminář vhodný i pro studenty teologie a zájemce o duchovní službu v církvi. Seminář bude trvat podle zájmu 2-3 dny (pátek až neděle nebo sobota a neděle). Ubytování je možné na biskupství. Místo konání: Praha Z obsahu: Písmo svaté a jeho místo v liturgii církve, liturgický rok a liturgické knihy žalmy a kantika v liturgii, podoby jejich zhudebnění a způsoby přednesu…

Nové číslo časopisu Communio

Aktuality
25. srpna 2017

Právě vychází číslo 3/2017. V obsahu naleznete mimo jiné článek o farnosti v Českém Těšíně, rozhovor s nově vysvěcenými jáhny a další zajímavé články. Elektronickou verzi časopisu Communio naleznete zde.

Týden duchovní obnovy 17 - ohlasy...

Aktuality
25. srpna 2017
Týden duchovní obnovy 17 - ohlasy...

Moc se mi líbila pestrost večerního programu a zejména obohacení díky hostům a jejich posilujících svědectví. Agnieszka, Český Těšín Seleziánské středisko Orlí hnízdo na úpatí Ondřejníku, pohled na vše z jistého "nadhledu", či "odstupu", okolní beskydské hřebeny, krásná kaple, společné modlitby dětí i dospělých a nutnost formulovat odpovědi na otázky při společném sdílení biblických textů v mužské skupině, mě letos velmi občerstvila. Děkuji za to Bohu i lidem. Karel, Jablonec nad Nisou Jsem nesmírně rád, že jsem mohl být účasten. Poznámky jsem si nedělal, ale jeden úryvek z Písma,…

Změna v synodní radě

Aktuality
17. srpna 2017

V důsledku přijetí jáhenského svěcení odešel ze synodní rady PhDr. Ing. Petr Krohe, kterému děkujeme za nasazení a přejeme Boží požehnání v jáhenské službě. Na jeho místo byla kooptována RNDr. Dana Hraníčková, která zareagovala na výzvu synodní rady a 15.8. 2017 se již zúčastnila zasedání synodní rady jako členka. Paní Dana Hraníčková byla řádnou členkou synodní rady již dvakrát a věříme, že její působení bude i tentokrát přínosné.

Obrázky ze svatovavřinecké pouti

Aktuality
14. srpna 2017
Obrázky ze svatovavřinecké pouti

V neděli 13. srpna 2017 jsme oslavili patrocinium naší katedrály, která je zasvěcena sv. Vavřinci, mučedníku římské církve z 2. století. Vedle eucharistické bohoslužby, které předsedal biskup Pavel a na kterou dorazili farníci z farností napříč republikou i ze Slovenska, jsme zažili agapé po bohoslužbě v podobě "svatovavřineckého grilu", který obsluhoval jáhen Petr. Zde je fotogalerie.

« předchozí 1 6 7 8 9 10 11 12 21 41 60 80 další »