EN | DE | LAT

Biskup žehnal novému harmoniu ve Zlíně

Biskup žehnal novému harmoniu ve Zlíně

O víkendu, který následoval po památce zesnulých byl náš biskup Dušan Hejbal na vizitační návštěvě ve farní obci
ve Zlíně a během bohoslužby v neděli 4. listopadu 2012 požehnal novému harmoniu, které pro farnost zakoupil Pavel
Konečný, který každou neděli doprovází liturgii svou hrou na harmonium.

Fotky z bohoslužby, při které
bylo harmonium požehnáno si můžete prohlédnout zde.