EN | DE | LAT

Komuniké z 11. zasedání synodní rady 26.11.2019

Komuniké z 11. zasedání synodní rady 26.11.2019

V úterý 26.11.2019 se poprvé sešla nová synodní rada, zvolená 50. synodou. Předsedou zůstává biskup, neboť tak stanoví Ústava. Místopředsedou synodní rady byl zvolen Petr Kamínek, laický člen synodní rady.

26.11.2019 se poprvé sešla nová synodní rada, zvolená 50. synodou starokatolické církve v říjnu letošního roku. Předsedou zůstává biskup, neboť tak stanoví Ústava. Místopředsedou synodní rady byl zvolen Petr Kamínek, laický člen synodní rady.

Duchovními členy synodní rady jsou Petr Jan Vinš a Kamil Kozelský. Laickými členy pak vedle Petra Kamínka ještě dále Dana Hraníčková, Vojtěch Starý a Jaroslav Šlehofer. Nově je synodní rada 7členná, namísto dřívější 9členné.

Na toto zasedání přijal pozvání emeritní biskup Dušan, kterého doprovodil Karel Navrátil. Synodní radu zajímaly některé otázky z minulosti a současnosti disentní skupiny starokatolíků kolem emeritního biskupa Dušana, jakož i možnost integrace zpět do církve. Jednáním o dalších krocích byl pověřen Petr Jan Vinš.

Synodní rada schválila kněžské svěcení jáhna Kamila Kozelského. Na vědomí byla vzata rezignace Martina Kováče na pozici šéfredaktora časopisu Communio. Synodní rada v dohledné době vyhlásí nabídku na obsazení této pozice. Z jednání synodní rady vzešlo jmenování pracovní skupiny pro komunikační strategii církve ve složení Soňa Sochorová, Jan Sochor, Petr Jan Vinš, Lukáš M. Vytlačil.

Synodní rada projednala rozpočet na příští rok a schválila rozpočtové podpory činnosti farností a rovněž odměny zaměstnancům církve za II. pololetí roku 2019. Z informací z farností přijala synodní rada na vědomí mj. získání stavebního povolení pro adaptaci modlitebny v Českém Těšíně.

Příští jednání synodní rady se uskuteční 17.03.2019.

12. prosince 2019, Martin Kováč