EN | DE | LAT

Komuniké z 15. zasedání synodní rady

Komuniké z 15. zasedání synodní rady

Navzdory koronavirové pandemii a její druhé vlně pracují církevní orgány dál. Synodní rada se sešla prostředníctvím telekonference a věnovala se tomu, co hýbe církví.

29.09.2020 proběhlo prostřednictvím videokonference jednání synodní rady (16. zasedání). 

- Synodní rada rozhodla o zakoupení kroniky zaniklé starokatolické německojazyčné obce v Krásné Lípě, která je vzácným dokumentem o životě starokatolické církve. 

- Na volné místo sekretáře biskupa byl vybrán pan Mgr. Milan Miškařík, který nastoupil k 01.10.2020 a od 01.11.2020 převezme od kancléře Petra Brzobohatého vedení kanceláře biskupa.

- Kancléř Petr Brzobohatý seznámil synodní radu s výsledky hospodaření církve v roce 2019. Synodní rada schválila zprávu o výsledku hospodaření církve za rok 2019.

- Biskup Pavel informoval synodní radu o: 

--- pokračujících soudních sporech, které vyvolali členové zrušené Farní obce Starokatolické církve v Praze Dr. Matoušek a Dr. Němec,

--- o termínu dodání nového Starokatolického zpěvníku (13.10.2020) a o jeho distribuci do farností,

--- o připravovaném starokatolickém lekcionáři a o anketě, která proběhla mezi duchovními a členy církve, ze které vyplynulo, že drtivá většina duchovních a dalších členů církve, kteří se v anketě vyjádřili, podporuje vlastní starokatolický lekcionář, vycházející z Revised Common Lectionary ("ekumenický lekcionář", který církev užívá již dlouho, ale nikdy nevyšel tiskem) a zároveň největší preference je pro ekumenický překlad; z toho vyplývá, že budoucí lekcionář bude postaven na principu RCL a bude využívat český ekumenický překlad,

--- o vlastní žádosti a následném propuštění jáhna Petra Brzobohatého z duchovní služby s převedením do laického stavu  od 01.07.2020,

--- o proběhnuvším jáhenském svěcení jáhenky Mgr. Noemi Kosourové v Havlíčkově Brodě a o jejím ustanovení do služby v této farnosti,

--- o chystaném kněžském svěcení Mgr. Kamila Františka Kozelského 03.10.2020 ve Staříči, okr. FM,

--- o aktuálním vývoji stran biskupského svěcení zvoleného arcibiskupa utrechtského Bernda Walleta,

--- o vytvoření delegátského území Mezinárodní starokatolické biskupské konference (IBK) na Slovensku a jmenování českého biskupa Pavla biskupem-delegátem na tomto území,

--- o sčítání obyvatel v roce 2021, při kterém bude zjišťována i příslušnost k církvím,

- Synodní rada aktualizovala zástupce starokatolické církve v komisích Ekumenické rady církví v ČR.

- Synodní rada zvolila zástupce církve na Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR 24.11.2020 – Pavel B. Stránský, Petr Kamínek, Petr Brzobohatý

 

Další jednání synodní rady bude 25.11.2020.

Pavel B. Stránský