EN | DE | LAT

Komuniké z 19. zasedání synodní rady

Komuniké z 19. zasedání synodní rady

V úterý 30. 03. 2021 proběhlo prostřednictvím videokonference jednání synodní rady.

Synodní rada

● vydala potvrzení o volitelnosti farářem Petru Janu Vinšovi

● seznámila se situací oprav modlitebny v Českém Těšíně a upravila finanční limit pro plánovanou rekonstrukci s ohledem na nabídky, které byly církvi předloženy

● biskup Pavel informoval o výzvě k podpoře vydání knihy Úvod do starokatolické teologie od jednotlivých dárců (k 09.04.2021 vydání podpořilo 36 dárců a vybralo se 52286 Kč/celkové náklady na vydání (autorská práva, překlad, korektury, grafika, sazba a tisk) se odhadují na 77890 Kč, tedy dárci financují vydání z 67 %)

● biskup Pavel informoval o povinnosti církve testovat své duchovní/zaměstnance/dobrovolníky a informoval o nákupu antigenních testů, které budou rozeslány do farností

● synodní rada konstatovala, že církev není členem organizace Ekumenická akademie a pověřila biskupa, aby toto komunikoval směrem k této organizaci

● biskup Pavel informoval o korespondenci mezi biskupstvím a Slovenskou starokatolickou církví (mimo Utrechtskou unii), ze které nevyplývá naděje na úspěšný dialog

● synodní rada si vyžádala od biskupa Pavla kompletní seznam duchovních, včetně jejich zařazení, a to kvůli nadcházející synodě v roce 2022

 

Další jednání synodní rady bude svoláno podle potřeby ještě v I. pololetí.