EN | DE | LAT

Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Praha

Duchovní služba:
Karolíny Světlé 21, 110 00 Praha 1
Tel: 607 010 980
e-mail: [obfuscate_1_|106|96|112|105|38|106|114|105|99|95|59|111|107|89|113|111|101|92|110|106|104|96|91|104|46|93|117]

Stránky pražské farní obce: http://praha.starokatolici.cz/
Farní časopis Křižovatka: /ke stazení/krizovatka/

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 192 290 6399 / 0800

Bohoslužby:
Neděle - 18:00 - eucharistická slavnost - rotunda Nalezení sv. Kříže
Úterý - 18:00 - eucharistická slavnost - rotunda Nalezení sv. Kříže
Středa - 16:00 - eucharistická slavnost v kapli sv. Kříže u Apolináře (Zemská porodnice, Apolinářská 441/18, 1. patro)
Čtvrtek - 18:00 - eucharistická slavnost - kaple sv. Rodiny

PhDr. Ing. Petr Krohe - pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u kaple sv. Rodiny v Praze

Kněží:
ThDr. Petr Tvrdek, ThD.
Mgr. Jan Jandourek, PhD.
ThMgr. Dušan Hejbal - emeritní biskup

Jáhni:
ThDr. Monika Jiříková (mateřská dovolená)

Farní rada
Petr Krohe, pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u kaple sv. Rodiny v Praze

Zprávy: