EN | DE | LAT

Missa chrismatis v katedrále sv. Vavřince

Missa chrismatis v katedrále sv. Vavřince
Foto:
Jiřina Cepková

Mše svěcení olejů - missa chrismatis - se uskuteční v katedrále sv. Vavřince v úterý
27. 3. od 12.00 h. Po bohoslužbě bude malé postní pohoštění.

Srdečně zve

+Pavel