EN | DE | LAT

Nový farář ve farnosti pro anglicky hovořící v Praze

Po
odchodu faráře v anglikánské farnosti u sv. Klimenta v Praze Johna Philpotta do důchodu, přijel koncem září do Prahy
jeho nástupce Rev. Ricky Yates. Dne 28.10. proběhla u sv. Klimenta při bohoslužbě v 10 hod. jeho slavnostní
instalace. Do jeho nového úřadu jej uvedl biskup Dušan a anglikánský arcijáhen Patrick Curran z Vídně, který je v rámci
své funkce organizačně zodpovědný za anglikánskou střední a východní Evropu. I když byl kvůli státnímu svátku den
pracovního klidu, nebyla účast příliš veliká – snad vinou nepříznivého počasí.

Instalační ceremoniel byl zapojen
do eucharistické slavnosti, které předsedal biskup Dušan.

Nebylo to poprvé, co sloužil bohoslužbu anglicky.
Starokatolíků tam bylo o něco víc než anglikánů. Pozoruhodný byl výkon místního pěveckého sboru a početné oltářní
asistence. To všechno ve střízlivé jednoduchosti interiéru starobylého kostela sv. Klimenta vyvolávalo velmi dobrý
dojem.

Kázání arcijáhna Patricka bylo na naše zvyklosti poněkud dlouhé, avšak v mnoha bodech dotýkajících se
současné církevní problematiky značně zajímavé.

Srdečně probíhalo po bohoslužbě setkání přítomných u kávy a čaje
v nedalekém farním sále.

Šlo tu často o více nežli obvyklý „small talk“, ale spíše o navazování i prohlubování
již existujících osobních kontaktů. Sympatie všech si získala nová „paní farářová“ Sybillle Yates, jistě hodně „nosná
síla“ jak ve farnosti u sv. Klimenta tak i v našich starokatolicko-anglikánských místních vztazích. Doufáme, že v budoucnosti bude moci být naše spolupráce vzorovým příkladem i pro jiná města v Evropě.

Autor: Josef König

Zobrazit fotogalerii