EN | DE | LAT

Poselství starokatolických a anglikánských biskupů na evropském kontinentě u příležitosti svátku sv. Willibrorda dne 7. listopadu 2019

Poselství starokatolických a anglikánských biskupů na evropském kontinentě u příležitosti svátku sv. Willibrorda dne 7. listopadu 2019

Milé sestry a bratři v Kristu,

posílám vám pozdravy u příležitosti svátku svatého Willibrorda. Pokaždé, když si připomínáme památku některého z našich bratří nebo sester, kteří v tomto světě kráčeli před námi, činíme přitom trojí: za prvé, děkujeme Bohu za jejich život a příklad; za druhé, hledáme u nich inspiraci v těžkých časech; a za třetí, snažíme se u nich nalézt inspiraci pro budoucnost.

Můžeme Bohu děkovat za příklad svatého Willibrorda a za jeho život, který byl prodchnutý vytrvalostí a touhou sloužit Ježíši Kristu. Kontext, v kterém svou službu rozvíjel, se od toho našeho dnešního v lecčems odlišuje. Evropa jeho doby byla multikulturní a pohanská.  Naše dnešní Evropa se stala multikulturní a sekulární. V minulých dobách zde byli pohané, dnes mezi sebou nacházíme takové, kteří uctívají jen peníze a své potěšení.

V současnosti zažíváme rozličné krize: ekologickou krizi patrnou na požárech amazonských pralesů a na ničení přírody v nejširším významu, politickou krizi související s Brexitem, která hrozí zničit hodnoty, na kterých jsme společně v Evropě pracovali, ale také humanitární krizi, v jejímž průběhu se tisíce lidí pokoušejí z chudších kontinentů dostat do Evropy. V určitém smyslu se tyto krize příliš neliší od těch, které zažíval i sám svatý Willibrord. Můžeme se nechat inspirovat Willibrordovou vytrvalostí, se kterou bojoval proti krizím své vlastní doby, abychom získali sílu překonávat i ty krize naše. Čím více se věci mění, říká se, tím více zůstávají stejné.

Pro budoucnost se můžeme naučit to, že Bůh je Bohem dějin. Mnohokrát zachránil našeho svatého z obtíží a do nebezpečných situací. Například v době evangelizace fríských kmenů – po smrti krále Pipina v roce 714 vytáhl jeho nástupce Radbod s vojskem a zničil přitom mnoho kostelů a pobil mnoho křesťanů. Svatý Willibrord se musel skrýt v jednom z klášterů, které založil, a teprve když v roce 719 Radbod zemřel, mohl se navrátit k evangelizační práci mezi Frísy. Navzdory těmto těžkostem, kterým byl vystavený, zůstal svatý Willibrord vždy pevný ve víře. Podíváme-li se na svůj vlastní život, také shledáme, že nám Bůh v minulosti pomáhal. Příběh svatého Willibrorda je příběhem naděje. Bůh mu mnohokrát pomohl a my jsme si jisti, že může pomoci i nám.

Jménem starokatolických a anglikánských biskupů na kontinentální Evropě

Carlos Lopez-Lozano

Biskup madridský, Španělské reformované episkopální církve (Anglikánského společenství)