EN | DE | LAT

Pouť zlínské farnosti na Hradisko sv. Klimenta

Pouť zlínské
farnosti na Hradisko sv. Klimenta

cm-webV neděli
25. srpna 2013 se zlínská farnost vydá na na pouť na hradisko sv. Klimenta,
které se nachází v Chřibech na jižní Moravě na pomezí našich farností Brno a Zlín. Tato pouť bude tematicky vztažena k výročí 1150 let příchodu Crhy a Strachoty na Velkou
Moravu.Odjezd je ze Zlína v 08.00 hodin od OD Terno na pomezí Louk a Malenovic a předpokládaný začátek
nedělní eucharistické slavnosti, kterou budeme slavit na poutním místě je v 09.30 hodin plus mínus, jak se nám tam
podaří doputovat.

Po eucharistii vyrazíme k blízké studánce sv. Gorazda a posléze na Kazatelnu
a nakonec hrad Cimburk.

To vše v jednom
dni se zlínskou starokatolickou farností!

S sebou pevnou obuv, svačinu a nádobu na zázračnou vodu. Při troše
štěstí se nám podaří na Cimburku koupit pivo a nějaké občerstvení. A právě proto je Cimburk zařazen až po Kazatelně,
aby kazatel nebyl zmožen pivem.

Tuto neděli ve Zlíně eucharistická slavnost nebude.