EN | DE | LAT

Pozdrav biskupa Pavla po Letnicích 2022

Pozdrav biskupa Pavla po Letnicích 2022

Naš biskup se k církvi obrací se svým pozdravem, ve kterém se dotýká nejen aktuálního dění v církvi, ale i situace na Ukrajině.

Milí přátelé, sestry a bratři,


včera jsme slavili Seslání Ducha Svatého (Letnice) a skončila velikonoční doba, což vždycky ukazuje, že letní prázdniny jsou “za dveřmi” a čeká nás doba volna, prázdnin a dovolených. S jakou nadějí a nadšením mnozí z nás léto vyhlížejí! “Na Svatý Duch, do vody buch! Na Boží Tělo, do vody smělo,” říkala moje moravská babička a ačkoli počasí ještě není úplně koupací, brzy se to jistě zlomí.

Přejme si a udělejme si, nakolik je to v našich silách, krásné léto, s rodinou a přáteli, o dovolených a vůbec dnech volna, kdy z nás snad spadnou mnohé pracovní povinnosti i myšlenky na práci a budeme moci zažít klid a bezstarostnost, chvíli si ráno přispat, nikam nespěchat a nechat věci běžet v poklidu, bez zbytečných zásahů.

Má pražská prateta Alžběta každé ráno snídala kávu a nejednu cigaretu, při tom se nikam nehnala a když ji moji babička ponoukala, že už je čas jít do práce, že jí ujede tramvaj, říkala s jistou poťouchlostí v hlase: “Není nic slastnějšího, než v klidu zmeškat.” “Všechno ať volně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí,” napsal již dávno před mojí tetou J. A. Komenský. Přeji vám i sobě, abychom si mohli v tomto létě roku 2022 dovolit “slastně zmeškat” věci nedůležité, nepodstatné.

Svět však není jednoduchý a problémy se na nás valí z mnoha stran, ať už děláme cokoli. Zákeřný útok Ruska na Ukrajinu pořád přináší další a další oběti, ohrožuje nejen Ukrajince, ale také výživu lidí v Africe a tato válečná agrese přináší strasti a problémy nejen těm, kteří jsou válkou přímo zasaženi, ale i národům, které sice žijí v míru, ale na které dopadají důsledky tohoto nesmyslného bratrovražedného boje.

Jako Ježíšovi učedníci, jejichž průkazem pro tento svět má být podle Kristova přání láska, nepřestáváme myslet na hrdinně bojující ukrajinské vojáky i civilisty a všechny, kteří jim přispěchali s rizikem ztráty vlastního života nebo vlastních ekonomických obětí na pomoc. Mám radost, že i v naší malé církvi se našlo značné množství věřících, kteří přijali uprchlíky do svých domovů, kteří pomáhali na všech možných frontách, od materiální a finanční pomoci až po tu duchovní.

Vím od mnohých z vás, že i z našich rodin se uprchlíci postupně vracejí zpět na Ukrajinu. Nepřestávejme na ně myslet! Nepolevujme v modlitbách, a je-li to možné, pomáhejme, kde to jde. Někdo má čas, který může věnovat, jiný peníze. Všechno je užitečné, vše se počítá. Toto není oblast, ve které je “slastné zmeškat”. A modleme se také za obrácení Ruska, jakkoli je naše naděje v tomto ohledu dost nahlodaná, když ji deformuje nejen současná situace, ale dějinné zkušenosti našeho národa.

Není zde však jen válka na Ukrajině. Problémy, které zasahují všechny obyvatele Česka rovněž sílí – mám na mysli ekonomickou situaci a růst cen. Zatím, zdá se, se chováme dost podobně jako před kovidem i před válkou. Avšak po létě přijde podzim a nová topná sezóna a mnohým z nás nezbyde, než se rozumně zajímat o spotřebu plynu a elektřiny, protože jejich ceny, zdá se, ještě porostou. Je a bude to náročné, ale jako ti, kteří uvěřili Bohu, máme naději, že i tyto problémy překonáme. Zároveň ze zkušenosti víme, že každá taková zátěž, která přichází, nás může mnohému naučit, ať už jde o hospodárnost, vztah k životnímu prostředí či vůbec k sobě samým. Představa, že stále bude do nekonečna lépe a lépe naráží v našich dnech na realitu, která tuto ideu celkem jasně rozptyluje. Zdá se, že je před námi etapa chudších měsíců, možná let. Nepomohou nám v souvisejících nesnázích pocity marnosti a naštvání, obviňování politiků a požadavky dalších a dalších benefitů, nýbrž důvěra v Boží blízkost a láskyplná vzájemná pomoc a solidarita. Do které doby, než doby náročné se hodí poselství Ježíšova evangelia?

O tom, jak se nám daří rozsévat semínka evangelia v našem okolí se budeme bavit na nadcházející podzimní 51. synodě starokatolické církve, která se sejde ve dnech 13. – 15. října 2022 v Bystřici pod Hostýnem. Kdo chcete přijet jako hosté, ozvěte se svým farářům – zprostředkují vám možnost registrace. Před námi je vedle zprávy o činnostech církve a výhledech na další trojročí nové synodní rady rovněž diskuze o dokumentu Dialog Církve Mar Toma a Utrechtské unie a zejména podrobná diskuze o dvou dosud známých návrhů, které směřují na synodu, a sice o otevření ordinované služby ve všech třech stupních všem křesťanům bez ohledu na jejich pohlaví (zkratkou “svěcení žen”) a rovněž otevření možnosti přijmout církevní požehnání do společného života všem, kteří spolu chtějí žít ve výlučném, věrném a láskyplném vztahu, ale z různých důvodů nemohou vstoupit do manželství.

Včera, o Slavnosti Seslání Ducha Svatého, přijalo šest nových akolytů pověření k církevní službě. Chci poblahopřát nové akolytce a novým akolytům: Daně Wojtové (Český Těšín/Ostrava), Petru Kaminkovi (katerála sv. Vavřince), Marianu J. F. Šprtovi (Máří Magdaléna/Sv. Rodina, Praha), Jiřímu J. Šulcovi (Máří Magdaléna, Praha), Lukáši M. Vytlačilovi (katedrála sv. Vavřince) a Vojtěchu Měřičkovi (katedrála sv. Vavřince) a vyprošuji jim mnoho radosti v jejich nové službě! – A taky je třeba poděkovat, nejen jim, že službu přijímají, ale velmi nahlas především katedrálnímu duchovnímu správci ThDr. Petru Janu Vinšovi, který uspořádal a vedl akolytský kurz, jenž nabídnul celé církvi v podobě online vzdělávacích seminářů a praktických cvičení v katedrále. Bez nasazení Petra Jana by se to neudálo. Dano, Petře, Mariane, Jiří, Lukáši a Vojtěchu, blahopřeji! Milý Petře Jene, děkuji velmi! Jen tak dál!

V předvečer prázdnin nás v neděli 12. června 2022 od 16.00 hodin čeká požehnání nové modlitebny v Soběslavi – více se dozvíte od tamějšího faráře Aleše Svobody ([obfuscate_1_|91|103|97|106|38|114|118|105|93|105|95|93|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117]).

O prázdninách se uskuteční jubilejní 10. ročník Týdne duchovní obnovy ve dnech 13. – 20. srpna 2022 v Nekoři – vřele doporučuji! Budu rád, když se tam opět potkáme! Pokud jste ještě nepodali přihlášku, určitě se s důvěrou obraťte na našeho českotěšínsko-ostravského presbytera Kamila F. Kozelského ([obfuscate_1_|101|92|105|96|100|45|107|105|117|95|103|111|98|113|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]), s nímž vše vyřídíte. Letošním TDO nás provede salesián PhDr. Zdeněk Jančařík, kněz, překladatel a spisovatel, který se, jak se nejméně z jeho posledních publikací zdá, nebojí pokládat otázky, na které nejsou v prostředí církve snadné a rychlé odpovědi, což už samo o sobě slibuje, výživný a zajímavý program!

A nezapomeňte ani na tradiční Svatovavřineckou pouť v sobotu 13. srpna od 11.00 hodin, při které si patrona naší katedrály připomeneme nejen při liturgii kolem oltáře, ale také u grilu agapé.

Závěr léta pak bude patřit Mezinárodnímu starokatolickému kongresu v Bonnu, který se uskuteční 1. – 4. září 2022 – více lze najít a registraci si zajistit na https://www.iakk2022.de.

Poklidné léto přeje a na setkání se těší

+ PAVEL
V PRAZE 6. 6. 2022 O SVÁTKU SV. NORBERTA Z XANTEN, BISKUPA A OPATA

 

6. června 2022, Petr Jan Vinš