EN | DE | LAT

Předvánoční pozdrav biskupa Pavla

Předvánoční pozdrav biskupa Pavla

Ať už se váš život orientuje podle náboženské víry a máte Vánoce spojené s biblickými příběhy, anebo jste „jen“ lidmi dobré vůle a vůči Stvořiteli stojíte s uctivým respektem, přeji vám pokojné prožití svátečních dnů a dobrý, štěstí a světla plný rok 2020.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

po Adventu přicházejí Vánoce, už jsou skoro tady! To je obvyklý koloběh liturgického roku, kterým kráčíme rok co rok všedními dny, i slavením svátků. K Vánocům, vedle betlémského příběhu Ježíšova narození, patří rovněž neodmyslitelně zimní slunovrat, který letos přijde 22. prosince brzy ráno. Ve stejný den budou Židé začínat slavit Chanuku či Svátek světel na památku znovuposvěcení druhého jeruzalémského chrámu ve 2. století př. Kr.

Zimní slunovrat, který patří všem lidem bez rozdílu, zapalování chanukie lidem Izraele, adventní věnec katolíkům a konečně příběh Ježíšova narození, který je společný všem křesťanům, mají společné zimní období - ale hlavně symboliku světla. Po prodlužujících se nocích přichází zvrat - začne se prodlužovat den, při vzpomínce na znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu se postupně zapaluje osm svíček a my při očekávání Ježíšova narození zapalujeme každý adventní týden jednu svíci na adventním věnci.

Všichni lidé, ať už žijí v náboženském kontextu nebo mimo něj, cítí v těchto dnech, že na tento svět a do našich dní přichází světlo, kterého přibývá, množí se a postupně nabývá na síle - ať už je to světlo Slunce při zimním slunovratu, další a další chanuková svíce nebo světlo, které nám v kostele přibývá každou adventní neděli a jehož příchod do temných dní budeme slavit jako Světlo s velkým „S“ i o těchto Vánocích.

Ať už se váš život orientuje podle náboženské víry a máte Vánoce spojené s biblickými příběhy, anebo jste „jen“ lidmi dobré vůle a vůči Stvořiteli stojíte s uctivým respektem, přeji vám pokojné prožití svátečních dnů a dobrý, štěstí a světla plný rok 2020.

Buďte Bohu i sobě vzájemně milí!

✠ Pavel

 

21. prosince 2019, Martin Kováč