EN | DE | LAT

Rozhovor s Martinem Kováčem, naším knězem v Bratislavě

Rozhovor s Martinem Kováčem, naším knězem
v Bratislavě

Slovenský portál Meet the Heroes připravil delší profilový rozhovor o církvi a mezináboženských
vztazích s naším knězem Martinem
Kováčem
:

„Pro mě osobně moderní církev především nikoho nevylučuje a snaží se v první řadě naslouchat
člověku v jeho konkrétní situaci. Moderní církev má být podle mě finančně nezávislá od státu a maximálně transparentní
ve svém financování. Má být prorockým hlasem, který je slyšet v důležitých společenských situacích, a když je to
potřebné, nemá se bát postavit ani proti mocným tohoto světa.”

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.