EN | DE | LAT

Shromáždění obce ve zlínské farnosti - volba delegáta na říjnovou synodu

Shromáždění obce ve zlínské farnosti - volba delegáta
na říjnovou synodu

forek1. září 2013 v 10.00 h se sejde farní shromáždění Farní obce Starokatolické církve ve
Zlíně v Kapli Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě. Hlavním bodem bude po eucharistické slavnosti zvolit
delegátka/delegátku na synodu, která se bude konat ve dnech 18. - 19. října 2013 v Praze. Členy
farního shromáždění jsou všichni starokatolíci zapsaní ve zlínské farnosti, kterým bude 1. září více než 15 let.
Synodní rada pak bude vykonávat svoji činnost do další synody, která je plánována na rok 2016. Synodní rada plní úkoly,
které vyplývají z Ústavy Starokatolické církve v ČR a zasedá cca 6krát ročně ve středu od 18.00 h na pražském
biskupství.

Přijďte se zúčastnit této zodpovědné volby a vybrat dobrého reprezentanta naší
farnosti.

Pavel B. Stránský
farář