EN | DE | LAT

Zahajujeme dialog s ECAV v ČR

Zahajujeme dialog s ECAV v ČR

Starokatolická církev v ČR a Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR) se rozhodly vytvořit společnou komisi pro
ekumenický dialog.

Členové Synodní rady naší církve byli na svém posledním letošním zasedání 12. prosince
2017 informováni, že ECAV v ČR jmenovala za členy výboru Mariana Čopa, Davida Jurecha a Pavla Roubíka. Starokatolický
výbor bude pracovat ve složení Pavel B. Stránský, Petr Jan Vins a Petr Miencil.

Starokatolické církve Utrechtské
unie již v listopadu 2016 vstoupily do plného svátostného společenství s Církví Švédska (Svenska kyrkan), největší luterskou církví v Evropě. Tato dohoda
bude stvrzena také na nejbližším zasedání
Mezinárodní starokatolické biskupské konference (IBK), které se uskuteční již v lednu 2018 v nizozemském
Utrechtu.

Podpořme společně také svými modlitbami toto úsilí o hledání křesťanské jednoty!
🙏