Starší příspěvky «

Vychází letní #COMMUNIO 3/2019

Starokatolický časopis #Communio 3/2019Nové #COMMUNIO si můžete přibalit i na svou letní dovolenou! 😊
A co vás v něm čeká?

 • Poselství biskupa Pavla k 50. synodě
 • Text o Noci kostelů v Praze u Máří pohledem šíleného lovce kešek
 • Úvahu o tom, jestli má diskuze v církvi nějaké hranice
 • Komentář Petra Vinše k diskuzi o žehnání stejnopohlavních párů
 • Teologickou studii o antropickém principu
 • Pozvání na Týden duchovní obnovy 2019
 • Komentář Jana Jandourka o sektářských rysech a našich římských a dalších genech
 • Reportáž ze starokatolické pouti k hrobu apoštola Jakuba
 • a mnoho jiného… 😊

Celé číslo časopisu najdete zde.
Speciální přílohu – profily kandidátů do synodní rady a komistí – najdete zde.

Ekumenická vigilie Letnic 2019 v Praze: Křesťanské poselství překračuje jazykové bariéry

Foto: Člověk a víra

Ekumenická rada církví spolu s Pražským arcibiskupstvím pořádá v sobotu 8. června od 20.00 bohoslužbu v předvečer svátku Letnic, ke které pozvala zástupce cizojazyčných křesťanských společenství v ČR.

„Ekumenická vigilie Letnic je tradičním setkáním představitelů křesťanských církví v ČR. Letos jsme ale poprvé přizvali i zástupce těch křesťanů, kteří slaví bohoslužbu v jiném jazyce, než v češtině,“ uvedl k akci generální sekretář Ekumenické rady církví a starokatolický kňez Petr Jan Vinš. „V Bibli je příběh Letnic spojený právě s darem jazyků, lidé všech národností slyší apoštoly promlouvat ve své vlastní řeči. Můžeme to chápat jako vyjádření toho, že křesťanské poselství překračuje jazykové bariéry. A i proto se chceme v katedrále modlit všichni společně – v různých jazycích, ale k témuž Duchu Svatému,“ dodal Vinš.

Číst celý článek »

Pozvání: Červnová bohoslužba v Kolíně

Velikonoční #COMMUNIO je na světě!

Velikonoční #COMMUNIO 2/2019 je už na cestě do Vašich farností!
A co v něm najdete tentokrát?

 • Velikonoční pozdrav biskupa Pavla.
 • Běh o život: Velikonoční zamyšlení Jozefa Husovského.
 • Rozhovor s farářem Aloisem Sassmannem o slavení Velikonoc v Táboře.
 • Zprávu ze svěcení nového biskupa episkopální církve v Paříži.
 • Rozhovor s Kamilem F. Kozelským o nové kapli v Ostravě.
 • Komentář Filipa Malého o církevním žehnání stejnopohlavním párům ve starokatolické církvi.
 • Rozhovor s Václavem Jelínkem, členem synodní rady z táborské farnosti.
 • Ohlédnutí Jana Jandourka za postní dobou.

Celé číslo časopisu najdete zde.  

Svolání řádné 50. synody Starokatolické církve v ČR

Milí přátelé, sestry a bratři,

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Ústavy Starokatolické církve v ČR svolávám 50. řádnou synodu Starokatolické církve v ČR, která se sejde od čtvrtku 17. října 2019 do soboty 19. října 2019 v zařízení SOLA GRATIA v Bystřici pod Hostýnem.

Nadcházející synodu doporučuji vašim modlitbám a vybízím vás, abyste se na jednání dobře připravili a chystaná témata, jak budou přicházet k připomínkování do vašich obcí, abyste poctivě nastudovali a zároveň vás povzbuzuji, pokud chcete něco nechat na synodě projednat, abyste včas a v souladu s vnitřními předpisy církve podali své podněty.

Těším se na společné setkání v příjemném prostředí Hostýnských vrchů.

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

+ Pavel Benedikt Stránský
biskup

Svolání 50. synody ve formátu *.pdf

Velikonoční „garážovka“ v Kolíně

Číst celý článek »

Starší příspěvky «