Starší příspěvky «

Velikonoce 2015 v našich farnostech

Seznam velikonočních bohoslužeb v našich farnostech si můžete přečíst po rozkliknutí článku. Číst celý článek »

Pastýřský list k velikonočním svátkům 2015

Drahé sestry a drazí bratři,

velikonoční evangelium před námi otevírá nejhlubší a nejsvětější tajemství našeho vykoupení. Bůh ve své dobrotě a lásce dokonal to, co započal svým vtělením, a před našimi užaslými zraky ve svém Synu zjevuje to, co je připraveno i pro nás. V Ježíši Kristu, kterého zbožnost i bezbožnost tohoto světa společnými silami odmítla a přibila na kříž, vzkřísil toho, který odmítl použít své božské moci, aby sám sebe zachránil, toho, který se vzdal svého života, aby nám, k smrti odsouzeným, život daroval. Bůh vzkřísil Ježíše ukřižovaného naší zradou, všemi opuštěného a poníženého. Tím vyvrátil naše iluze o tom, že ten, kdo se celým svým životem ztotožní s Boží vůlí, musí zažít jen úspěch a uznáni, ale také zjevil, že pravda a láska, věrnost Boží věci a schopnost oběti má v tomto světě šanci. Že poslední slovo má Bůh. Číst celý článek »

Erentrud Kraft + 15.3.2015

E. Kraftová15. března 2015 ve svých 81 letech zemřela po dlouhé nemoci v kruhu své rodiny paní Kraft, teoložka a učitelka, vdova po zesnulém německém biskupu Sigisbertu Krafovi. Zesnulá byla velikou příznivkyní naší církve, zejména jejího vývoje po roce 1990. Poslední rozloučení s touto vzácnou ženou bude v sobotu 21. března v Karlsruhe.

Týden duchovní obnovy 27. 7. – 1. 8. 2015 Travná u Javorníku

Milí sourozenci v Kristu,
farnost Jablonec nad Nisou a diaspora Český Těšín, Vás již potřetí zve ke společnému setkání.
Místem naší duchovní obnovy je tentokrát objekt křesťanského občanského sdružení „Setkávání“ v obci Travná u města Javorník, v Rychlebských horách.
Srdečně zveme laiky, duchovní, jednotlivce, rodiny s dětmi, ….. žádný věk není překážkou. Číst celý článek »

Ohlednutí za Hromnicemi u sv. Vavřince

hromnice_10V neděli 1. února jsme tak trochu s předstihem, ale za to s větší radostí v srdci, oslavili svátek Uvedení Páně do chrámu nebo-li Hromnice v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně. Důvodem k větší radosti bylo například i to, že se k nám nečekaně přidala návštěva bratrů s filiální obce v Soběslavi. Bratr Aleš jim totiž ochořel (tímto přejeme brzké uzdravení a doufáme, že je mu již lépe) a tak nezaháleli a udělali si výlet do Prahy. Díky této nečekané, ale milé návštěvě máme také z tohoto svátku u sv. Vavřince pár moc hezkých fotek, které si můžete prohlédnout pod článkem. Číst celý článek »

Ekumenická bohoslužba v Soběslavi

P1390506_resizeV neděli 25. ledna měly naše starokatolická filiální obec a římskokatolická farnost v Soběslavi a evangelický sbor v Soběslavi a sbor CB z Veselí nad Lužnicí společnou ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Marka v Soběslavi. Po neklidném roce 2014 a nedávných terroristických útocích si faráři zvolili jako společné téma strach, kterého se týkala čtyři kázání uvedená úryvky z Bible. Jedinou vadou na kráse byla pro římskokatolický kostel typická zima, jinak byla bohoslužba živá, různorodá a zajímavá, zaznělo mnoho podnětných myšlenek a vše jsme zakončili modlitbou za jednotu křesťanů. Číst celý článek »

Starší příspěvky «