Starší příspěvky «

Zelený čtvrtek v Soběslavi a Bílá sobota ve Smrkovicích

 

P1410214_resizeTradiční mše s hostinou agapé na připomínku poslední večeře Ježíše s učedníky. Jedli jsme nekvašené chleby a saláty s hořkými bylinami podle židovských zvyků a k tomu mnoho dalšího dobrého připraveného našimi farníky. Slavnost se vydařila a odešli jsme až těsně před zavírací dobou čajovny, kde máme pronajatou místnost na mše.

Číst celý článek »

Svatý týden v katedrálním chrámu sv. Vavřince

IMG_0923Letošní Svatý týden byl velmi mrazivý, ale i přes velkou zimu a nepřízeň počasí jsme si největší křesťanské svátky užili s náležitou slavnostností. Zatímco Květnou neděli jsme museli pro silný vítr a déšť celou přesunout do kostela, na Bílou sobotu jsme už mohli žehnat oheň pod širým nebem. Po rozkliknutí článku se můžete podívat i na fotky právě z Květné neděle, z ekumenické křížové cesty na Zelený čtvrtek, z netradičního divadelního zpracování Pašijí a z Bílé soboty.

Číst celý článek »

Velikonoce 2015 v našich farnostech

Seznam velikonočních bohoslužeb v našich farnostech si můžete přečíst po rozkliknutí článku. Číst celý článek »

Pastýřský list k velikonočním svátkům 2015

Drahé sestry a drazí bratři,

velikonoční evangelium před námi otevírá nejhlubší a nejsvětější tajemství našeho vykoupení. Bůh ve své dobrotě a lásce dokonal to, co započal svým vtělením, a před našimi užaslými zraky ve svém Synu zjevuje to, co je připraveno i pro nás. V Ježíši Kristu, kterého zbožnost i bezbožnost tohoto světa společnými silami odmítla a přibila na kříž, vzkřísil toho, který odmítl použít své božské moci, aby sám sebe zachránil, toho, který se vzdal svého života, aby nám, k smrti odsouzeným, život daroval. Bůh vzkřísil Ježíše ukřižovaného naší zradou, všemi opuštěného a poníženého. Tím vyvrátil naše iluze o tom, že ten, kdo se celým svým životem ztotožní s Boží vůlí, musí zažít jen úspěch a uznáni, ale také zjevil, že pravda a láska, věrnost Boží věci a schopnost oběti má v tomto světě šanci. Že poslední slovo má Bůh. Číst celý článek »

Erentrud Kraft + 15.3.2015

E. Kraftová15. března 2015 ve svých 81 letech zemřela po dlouhé nemoci v kruhu své rodiny paní Kraft, teoložka a učitelka, vdova po zesnulém německém biskupu Sigisbertu Krafovi. Zesnulá byla velikou příznivkyní naší církve, zejména jejího vývoje po roce 1990. Poslední rozloučení s touto vzácnou ženou bude v sobotu 21. března v Karlsruhe.

Týden duchovní obnovy 27. 7. – 1. 8. 2015 Travná u Javorníku

Milí sourozenci v Kristu,
farnost Jablonec nad Nisou a diaspora Český Těšín, Vás již potřetí zve ke společnému setkání.
Místem naší duchovní obnovy je tentokrát objekt křesťanského občanského sdružení „Setkávání“ v obci Travná u města Javorník, v Rychlebských horách.
Srdečně zveme laiky, duchovní, jednotlivce, rodiny s dětmi, ….. žádný věk není překážkou. Číst celý článek »

Starší příspěvky «