Starší příspěvky «

Prohlášení synodní rady k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Synodní rada  se na zasednání dne 17.10.2017 usnesla na následujícím prohlášení:  „Starokatolická církev děkuje za dar svobody a vyzývá všechny lidi dobré vůle k zodpovědné volbě dle jejich nejlepšího svědomí.“

Změna v synodní radě

Vzhledem k přijetí jáhenského svěcení skončil mandát v synodní radě místopředsedovi ThDr. Mgr. Petru Miencilovi. Na místo za laiky byl do synodní rady kooptován Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. Děkujeme Petru Miencilovi za jeho práci, přejeme hodně štěstí v práci duchovního a Martinu D. Polínkovi přejeme radost z práce v synodní radě.

Modlitba za domov 2017

Tématem 11. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle, který se koná v rámci oslav vzniku československé republiky, je „Všechno tvořím nové“. Číst celý článek »

Kněžské svěcení Mgr. Martina Kováče

Martin Kováč sa narodil 8. novembra 1990 v Trnave. V roku 2014 úspešne ukončil štúdium na EBF UK v Bratislave v spojenom magisterskom programe „evanjelická teológia“. V priebehu štúdia absolvoval viacero štipendijných pobytov na zahraničních inštitúciách – najdlhšie v Prahe, ale aj v Haife, Osle a Viedni, ako aj kratšie výskumné pobyty v ďalších krajinách. Číst celý článek »

Pozvání na oslavu patrocinia Povýšení sv. Kříže

V neděli 17.9.2017 od 10.00 h. – oslava patrocinia Povýšení sv. Kříže

Přijměte srdečné pozvání na poutní eucharistickou slavnost Povýšení sv. Kříže do stejnojmenného kostela na náměstí B. Němcové v Jablonci nad Nisou.

Z důvodů restaurování výmalby druhé poloviny lodi kostela se bohoslužba i letos bude konat v modlitebně v přízemí kostela. Po bohoslužbě zveme všechny na občerstvení do farní zahrady (nebude-li příznivé počasí, budeme uvnitř).

Těšíme se na shledání.

Seminář o slově v liturgii

Zveme všechny lektory a kantory, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti o liturgickém čtení a zpěvu. Číst celý článek »

Starší příspěvky «