EN | DE | LAT

Advent a vánoční svátky v nemocniční kapli v Havlíčkově Brodě

havl.brodUpřímně zveme do společenství církve!

27. listopadu 2016 v 9:30
hod.
 - 1. Neděle adventní - eucharistická slavnost

4. prosince 2016 v
9:30 hod. 
- 2. Neděle adventní - eucharistická slavnost (sv.
Mikuláš)

11. prosince 2016 v 9:30hod. - 3. Neděle adventní
-
 eucharistická slavnost

18. prosince 2016 v 9:30hod. - 4. Neděle
adventní 
- eucharistická slavnost

24. prosince 2016 ve 24:00 hod. v klášterním chrámu sv.
Rodiny v Havlíčkově Brodě
 - Štědrý den „Půlnoční“

25. prosince 2016 v 9:30 hod. - Boží Hod vánoční - eucharistická slavnost

26. prosince
2016
 - 2. Svátek vánoční (sv. Štěpána)návštěvy
nemocných

1. leden 2017 v 10:00 hod. v kostele Československé církve husitské - ekumenická
bohoslužba

8. ledna 2017 v 9:30 - slavnost Zjevení Páně
eucharistická slavnost

O dalších nedělích eucharistická slavnost vždy v 9:30 hod.