EN | DE | LAT

Starokatolická knihovna a archiv Josefa Königa

Starokatolická knihovna a archiv Josefa Königa je odborné a specializované zařízení sloužící členům starokatolické církve a odborné veřejnosti. Starokatolický archiv shromažduje archiválie se vztahem k českému i světovému starokatolictví, osobní korespondenci starokatolických duchovních a dalších významných představitelů církve, historické matriky farních a filiálních obcí a řadu dalších materiálů od roku 1870 po současnost. Starokatolický archiv zahrnuje následující fondy:

  • Archiv biskupa Podoláka - obsahuje osobní korespondenci biskupa Augustina Podoláka (biskupem 1968-1991) a další materiály z jeho pozůstalosti
  • Archiv historických matrik - obsahuje historické církevní matriky a jejich opisy
  • (postupně doplňováno)

Starokatolická knihovna shromažďuje literaturu a periodika se vztahem ke starokatolictví, odbornou teologickou literaturu a další publikace relevantní pro okruh svých uživatelů. Starokatolická knihovna spravuje několik fondu:

  • Fond starokatolik - zahrnuje knihy s bezprostředním vztahem ke starokatolictví a knihy starokatolických autorů
  • Fond starokatolických periodik - zahrnuje domácí i zahraniční starokatolická periodika
  • Fond teologický - zahrnuje odbornou teologickou a příbuznou literaturu
  • Fond periodik - zahrnuje nestarokatolická teologická a příbuzná periodika
  • Studijní aparát - zahrnuje literaturu určenou ke studiu starokatolické teologie na HTF UK
  • Elektronická knihovna - zahrnuje odbornou literaturu v elektronické podobě

Katalog

https://katalog.starokatolici.cz/

Správkyně knihovny a archivu: Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph. D. e-mail: [obfuscate_1_|101|105|101|95|103|117|110|91|59|109|111|93|105|103|106|97|110|106|102|100|95|96|38|98|122]