EN | DE | LAT

Farnost Praha - Obec anglicky hovořících

Kontakty a bohoslužby

Kostel svatého Klimenta (Foto: Jan Polák, Wikimedia)

Duchovní služba
Paťanka 2614/11b, Praha 6, 160 00
Tel.: +420 233 310 266
E-mail: [obfuscate_1_|93|99|93|103|100|96|105|104|59|91|105|99|99|97|98|97|104|41|93|117]
Web: www.anglican.cz

Klimentská, 110 02 Praha 1 – Nové Město

Bohoslužby

Neděle - 11.00 h - kostel sv. Klimenta (anglicky)

Rev. Nathanial BM - farář pro věřící angl. jazyka

Zprávy:

Evangelický kostel sv. Klimenta

Klimentská Praha 1 - Nové Město 110 02

Bohoslužby:
Neděle 11.00 h - eucharistická slavnost (anglicky)

Kostel svatého Klimenta (Foto: Jan Polák, Wikimedia)

Kostel sv. Klimenta patří mezi nejstarší v Praze. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1226, ale má se za to, že založen byl kolem roku 1065 či ještě dříve. Zasvěcen je sv. Klimentovi, jehož ostatky do Čech přinesli slovanští misionáři Konstantin a Metoděj. Původní struktura kostela byla románská. V době české reformace patřil kostel straně podobojí. Během protireformace se kostel vrátil do rukou Římské církve a bylo v něm vybudováno několik postranních oltářů. V roce 1784 přestal kostel sloužit k bohoslužebným účelům a na téměř půl století se stal sýpkou. Když se v roce 1850 v Praze zformovala první obec reformované církve, zakoupila od města tento kostel pro své potřeby. V letech 1894-1896 byl kostel celkově zrekonstruován, přičemž získal současný neogotický vzhled a vnitřní mobiliář. V letech 1975-1981 proběhla další rekonstrukce, při níž byly odhaleny a zdokumentovány románské základy kostela a v kněžišti byly odhaleny fresky ze 14. století, které zobrazují Ježíšovu cestu kříže od Květné neděle po vzkříšení.

Kostel dnes náleží do správy Českobratrské církve evangelické, která ho propůjčuje ke konání bohoslužeb anglické farnosti Starokatolické církve v ČR.

Kalendář akcí