EN | DE | LAT

Farnost Břidličná

Kontakty a bohoslužby

Starokatolický kostel svatého Ducha v Břidličné (Foto: jedemevsichni.eu)Duchovní služba:
Husitská 14, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 222 060
E-mail: [obfuscate_1_|109|111|93|105|103|106|97|110|106|102|100|95|96|107|116|109|106|96|108|102|60|104|109|104|99|101|41|93|117]

Bohoslužby

Neděle 17.00 (1. neděle v měsíci eucharistie)

Duchovní

Mgr. Pavel CEPEK - farář

Filiální rada

Jaroslava CHARVÁTOVÁ - lektorka a předsedkyně filiální rady

Zprávy


Historie starokatolické obce v Břidličné

V Břidličné došlo k založení starokatolické farní obce v r. 1907 a již v r. 1911 jsme mohli sloužit bohoslužby ve vlastním kostele (dnes slouží i jako obřadní síň.) Před II.světovou válkou měla obec 1600 členů a její farář Karl Erhart dlouhou dobu zastával i význačná místa v městské samosprávě. Slibně se rozvíjející společenství však těžce postihl odsun německého obyvatelstva a po roce 1945 prakticky přestává existovat. Nová historie farní obce začíná v r. 2000, kdy byly obnoveny pravidelné bohoslužby v našem kostele na Náměstí Svobody a duchovní služby se ujal farář ze Šumperka Mgr. Pavel Cepek.

K slavení eucharistie se zatím scházíme jednou měsíčně a naše společenství je otevřeno všem. Možná, že i Vy hledáte duchovní rodinu, kde byste rádi našli pokoj pro svou duši, zázemí, společenství či prosté lidské porozumění. Třeba právě to naše Vás osloví a bude Vám vyhovovat.

Nechceme si dělat patent na pravdu či vyzdvihovat vlastní vyjímečnost. Nejsme lepší než ostatní -- jsme jedni z mnoha -- ale jsme tady i pro Vás a nabízíme Vám to, co máme. Kdybychom mohli nějak přispět k řešení Vašich problému či prostě jen naslouchat, rádi to uděláme. Jste srdečně zváni.


Obnovený kostel

Starokatolický kostel svatého Ducha v Břidličné (Foto: Martin Vavřík, Wikimedia)V sobotu 4. října 2008 ve 14.00 h se uskutečnila první bohoslužba po dokončení prací na interiéru kostela sv. Ducha v Břidličné. Tento stánek má za sebou pohnutou historii stejně jako celá naše církev. Kostel byl dokončen a slavnostně vysvěcen správcem biskupství A.Čechem 3.12.1911. Lví podíl na zdárném dokončení projektu měl zdejší farář K. Erhart, který nejen věnoval pozemek, ale i nemalou finanční částku a sám pracoval na stavbě. Již zmíněný farář byl rovněž činný v městské samosprávě, zastával několikrát funkci místostarosty a byl horlivým šiřitelem starokatolické myšlenky ve zdejším regionu.

Po skončení II. světové války nastala tragická doba nejen pro kostel, ale celou zdejší obec. Prakticky přestala existovat a k její obnově došlo až po roce 2000. To kostel prodělal změny již dříve. Od počátku 70.let ho užívá město Břidličná jako smuteční obřadní síň. Za údržbu. Za tímto účelem zde byly provedeny některé úpravy, jež celý prostor poznamenaly. Nešťastně. Okna v presbytáři byla zakryta textilními panely, původní dlažbu skrylo linoleum a nakonec byl celý od lodi oddělen těžkým hnědým závěsem. Na místě oltáře stál katafalk v podobě vysoké bedny. Stěny lodě byly obloženy ostěním typu kancelářský nábytek „Ideál“ s několika vestavěnými světly. Vnější plášť kostela dál utěšeně chátral.

S postupnou obnovou zdejší filiální obce se nakonec podařilo prolomit i jiné ledy. Město uznalo své závazky vůči naší obci a hlavně díky neúnavné práci předsedkyně filiální rady s. Jaroslavy Charvátové, která byla hnacím motorem díla, se v loňském roce podařilo zahájit opravu kostela. V roce 2007 byl obnoven vnější plášť, restaurovány vstupní dveře a schody a letos se podařilo za ušetřené prostředky vymalovat a z větší části odstranit „výdobytky socialismu“. Protože kostel neměl žádný pevný kříž, šumperský farář zhotovil jednoduchý dřevěný kříž s trnovou korunou (50 metrů ostnatého drátu) a zdejší dobrovolní hasiči ho zavěsili na vítězný oblouk, odkud zmizel závěs. Presbytář už je zase plný světla z odkrytých oken a místo katafalku stojí oltář, který věnovala šumperská farní obec. Celý prostor je najednou jaksi větší a akustika je úžasná. S některými skutečnostmi jsme se museli smířit. Zůstalo obložení stěn, protože na úplnou nápravu schází finance, alespoň bedna pro smuteční řečníky více připomíná ambon, neb jsme ji opatřili reliéfem ryby s křížem. Také koberce budou ještě vyměněny a lavice dostanou nový potah. Rovněž ještě schází svatostánek a pak také nějaké drobnosti, ale to vše se nám snad podaří dokončit do svatodušních svátků v příštím roce, kdy bude celý kostel znovu slavnostně vysvěcen.

Pavel Cepek


Kalendář akcí