EN | DE | LAT

Synodní rada

Podle Ústavy církve, platné do 1.1.2011 synodní rada spravuje starokatolickou církev v době, kdy nejedná synoda. Tvoří ji biskup, 3 zástupci duchovních a 5 zástupců laiků, které volí synoda na závěr svého jednání. Synodní radě předsedá biskup. Synodní rada volí z laických členů místopředsedu synodní rady.

Synodní rada spravuje majetek starokatolické církve, uvádí usnesení synody v život a za tímto účelem spolu s biskupem vydává předpisy, předkládá synodě rozpočet a závěrečný účet starokatolické církve, zřizuje církevní právnické osoby, účelová zařízení a schvaluje nabývání účasti na právnických osobách, zřizuje a obsazuje pracovní místa s pověřením výkonu různých služeb ve starokatolické církvi, volí a odvolává administrátora starokatolické církve.

Současné složení Synodní rady

PhDr. Pavel Benedikt STRÁNSKÝ – biskup a předseda

Duchovní

Mgr. Kamil František KOZELSKÝ
ThDr. Petr Jan VINŠ

Laičtí členové

RNDr. Dana HRANÍČKOVÁ
Mgr. Petr KAMÍNEK
Vojtěch STARÝ
Mgr. Jaroslav ŠLEHOFER

Kontakt

[obfuscate_1_|109|116|106|102|92|109|105|108|92|94|92|60|106|108|96|114|105|102|91|111|107|99|97|98|105|40|94|116]

Zprávy ze synodní rady