EN | DE | LAT

Synodní rada

Podle Ústavy Starokatolické církve v ČR synodní rada spravuje starokatolickou církev v době, kdy nejedná synoda. Tvoří ji biskup, 2 zástupci duchovních a 4 zástupci laiků. Každé tři roky volí synoda 2 duchovní a 4 laiky, biskup je virilním předsedou synodní rady po celou dobu biskupské služby. Synodní rada volí z laických členů místopředsedu synodní rady.

Synodní rada spravuje majetek starokatolické církve, uvádí usnesení synody v život a za tímto účelem spolu s biskupem vydává předpisy, předkládá synodě rozpočet a závěrečný účet starokatolické církve, zřizuje církevní právnické osoby, účelová zařízení a schvaluje nabývání účasti na právnických osobách, zřizuje a obsazuje pracovní místa s pověřením výkonu různých služeb ve starokatolické církvi, volí a odvolává administrátora starokatolické církve.

Agendu synodní rady vyřizuje kancelář biskupa: [obfuscate_1_|106|106|111|107|89|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]

Současné složení synodní rady (2022-2025)

Duchovní členové:

ThLic. Kamil František KOZELSKÝ

PhDr. Pavel Benedikt STRÁNSKÝ – biskup a předseda

ThDr. Petr Jan VINŠ

Laičtí členové:

Mgr. Martin Dominik POLÍNEK, Ph. D.

Mgr. Soňa SOCHOROVÁ

Mgr. Jaroslav ŠLEHOFER

Mgr. Lukáš M. VYTLAČIL - místopředseda

Kontakt:

[obfuscate_1_|109|116|106|102|92|109|105|108|92|94|92|60|106|108|96|114|105|102|91|111|107|99|97|98|105|40|94|116]