EN | DE | LAT

Farnost Praha - Máří Magdaléna

Starokatolická kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu (Foto: Pavel Liprt)Kontakty a bohoslužby

Nábřeží Edvarda Beneše
110 00 Praha 1 - Malá Strana

E-mail: [obfuscate_1_|92|96|106|91|113|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]
tel.:+420 603 841 715 Marek Bendy Růžička
Facebook: www.facebook.com/kaplemagdalena
Web: www.mari-praha.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 264230467/0600

MM_MB

Bohoslužby

Neděle 10.00 h - eucharistická slavnost

Duchovní

Marek Bendy RŮŽIČKA - farář
Mgr. Pavel HYNEK- kněz
Ing. et Mgr. Darina Bártová, PhD. - presbyterka
ThDr. Petr MIENCIL - jáhen
 

 

Aktuality od Máří Magdaleny


Kaple sv. Máří Magdalské u Čechova mostu

Nábřeží Edvarda Beneše
Praha 1 - Malá Strana 110 00

Starokatolická kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu (Foto: Pavel Liprt)Bohoslužby:
Neděle 10:00 h
- eucharistická slavnost

Kaple sv. Máří Magdalské slouží ze všech pražských kostelů starokatolíkům nejdéle - od roku 1908. Byla postavena roku 1635 a jako její autor bývá uváděn slavný pražský architekt italského původu Giovanni Baptiste de Barrifis. Stavbu provedl převor špitálního řádu cyriaků, křížovníků s červeným srdcem, prelát polského původu Jan Chrysostom Trembský.

Ve vnitřním vybavení kaple jsou zvláště pozoruhodné nástěnné fresky z doby založení kaple, které představují biblické rostliny, a pozoruhodná stropní štukatura. V letech 1952-58 byla kaple v rámci stavebních úprav Čechova mostu přesunuta o 30,75 m na nově zbudovaný bastion nad Vltavou a stala se tak historicky první významnou přesunutou stavbou na území našeho státu.


Kaple svaté Rodiny u Nuselských schodů

Kaple-sv-rodinyPod Nuselskými schody
Praha 2 - Vinohrady 120 00

Bohoslužby:
Čtvrtek 18.00 h
 - Bohoslužba slova, 1. čt v měsíci Eucharistická slavnost
 

Administrace:
Lukáš M. Vytlačil
, mobil +420 737 358 667,
email:
[obfuscate_1_|102|112|103|88|107|45|118|115|111|102|92|95|96|100|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]

Bývalou viniční kapli pod Nuselskými schody nechal vystavět roku 1755 pražský měšťan a magistrátní radní Karel Leopold Bepta a odkázal jí své jmění. Bohatá fundace byla později užita ke zbudování nového kostela na Královských Vinohradech a kaple zchudla.

Roku 1892 byla včleněna do michelské farnosti, roku 1908 částečně rekonstruována, ale později postupně chátrala, až byla nakonec určena k demolici. Tomuto neradostnému osudu nakonec ušla, neboť jí roku 1970 dostali do správy pražští starokatolíci, kteří ji dobrovolnickou prací restaurovali.

Kaple je čtvercového půdorysu a s obdélným, na délku položeným kněžištěm. Vnitřní prostor se sešikmenými rohy je zaklenut plackou, presbytář valeně. Nad portálem je kasulové okno a kaple je kryta stanovou střechou se sanktusníkem. Nároží byla rustikována při rekonstrukci v roce 1908.


Kalendář akcí