EN | DE | LAT

Farnost Praha - Máří Magdaléna

Starokatolická kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu (Foto: Pavel Liprt)Kontakty a bohoslužby

Nábřeží Edvarda Beneše
110 00 Praha 1 - Malá Strana

E-mail: [obfuscate_1_|92|96|106|91|113|63|97|110|103|91|110|42|90|114]
Facebook: www.facebook.com/kaplemagdalena
Web: www.mari-praha.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 1020065041/6100

Bohoslužby

Neděle 10.00 h - eucharistická slavnost

Duchovní

Mgr. Marek Bendy RŮŽIČKA - farář
Mgr. Pavel HYNEK- kněz, nemocniční kaplan
ThDr. Petr MIENCIL - jáhen
Prof. ThDr. David R. HOLETON, Ph. D. - emeritní duchovní správce

Aktuality od Máří Magdaleny


Kaple sv. Máří Magdalské u Čechova mostu

Nábřeží Edvarda Beneše
Praha 1 - Malá Strana 110 00

Starokatolická kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu (Foto: Pavel Liprt)Bohoslužby:
Neděle 10:00 h
- eucharistická slavnost

Kaple sv. Máří Magdalské slouží ze všech pražských kostelů starokatolíkům nejdéle - od roku 1908. Byla postavena roku 1635 a jako její autor bývá uváděn slavný pražský architekt italského původu Giovanni Baptiste de Barrifis. Stavbu provedl převor špitálního řádu cyriaků, křížovníků s červeným srdcem, prelát polského původu Jan Chrysostom Trembský.

Ve vnitřním vybavení kaple jsou zvláště pozoruhodné nástěnné fresky z doby založení kaple, které představují biblické rostliny, a pozoruhodná stropní štukatura. V letech 1952-58 byla kaple v rámci stavebních úprav Čechova mostu přesunuta o 30,75 m na nově zbudovaný bastion nad Vltavou a stala se tak historicky první významnou přesunutou stavbou na území našeho státu.


Kaple svaté Rodiny u Nuselských schodů

Kaple-sv-rodinyPod Nuselskými schody
Praha 2 - Vinohrady 120 00

Bohoslužba:
Čtvrtek 18.00 h
 - eucharistická slavnost

Farář:
ThDr. Petr Tvrdek
, mobil 606 334 564

Bývalou viniční kapli pod Nuselskými schody nechal vystavět roku 1755 pražský měšťan a magistrátní radní Karel Leopold Bepta a odkázal jí své jmění. Bohatá fundace byla později užita ke zbudování nového kostela na Královských Vinohradech a kaple zchudla.

Roku 1892 byla včleněna do michelské farnosti, roku 1908 částečně rekonstruována, ale později postupně chátrala, až byla nakonec určena k demolici. Tomuto neradostnému osudu nakonec ušla, neboť jí roku 1970 dostali do správy pražští starokatolíci, kteří ji dobrovolnickou prací restaurovali.

Kaple je čtvercového půdorysu a s obdélným, na délku položeným kněžištěm. Vnitřní prostor se sešikmenými rohy je zaklenut plackou, presbytář valeně. Nad portálem je kasulové okno a kaple je kryta stanovou střechou se sanktusníkem. Nároží byla rustikována při rekonstrukci v roce 1908.


Kalendář akcí