EN | DE | LAT

Farnost Jihlava

Kontakty a bohoslužby

Duchovní služba:
Kostel Povýšení sv. Kříže (CČSH), Křížová ulice (u náměstí), Jihlava
Tel.: +420 721 502 431
E-mail: [obfuscate_1_|103|92|110|107|97|109|46|103|41|93|92|108|98|89|63|115|95|117|104|92|105|37|91|121]
Web: www.starokatolici-jihlava.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 20 01 08 905/0300

Bohoslužby

Neděle 10.45 h

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti, v rámci domluvy pravidelné slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních.

Duchovní

Mgr. Martin ČAPKA - farář
Adresa: Radostín nad Oslavou 149, 594 44 Radostín nad Oslavou

Zprávy


Kostel Povýšení sv. Kříže

Dominikánský kostel se nachází v samotném historickém centru Jihlavy. Francouzsko gotický kostel byl postaven v polovině 13. století. V 16. století postihl kostel požár. Následně na to byl kostel opraven v renesančním slohu. Od roku 1871 až do roku 1947 byl kostel používán jako kasárna a skladiště. Dnes kostel jako sakrální prostor pro bohoslužby slouží Církvi československé husitské a Církvi starokatolické. Nádherný prostor chrámu a výborná akustika bývá často využívána ke koncertům a přednáškám.


Historie jihlavské obce

Společenství starokatolíků se v krajské Jihlavě scházelo původně v kostele sv. Pavla, Dvořákova ul., Českobratrské evangelické církve od 1. neděle adventní roku 2003. Farní obec vznikla ve městě, kde starokatolictví nemá žádnou historickou tradici. Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v 10:45 hodin. Farní obec má přibližně 50 zaevidovaných stabilních členů, převážně mladých rodin s dětmi. Duchovní správa zahrnuje ještě další sympatizující věřící a členy farní obce z okolních měst a vesnic roztroušených nejen po Vysočině, nejvzdálenější rodina žije v Pardubicích, proto je nutno chápat duchovní správu v Jihlavě v územně širším slova smyslu. Jihlavská starokatolická obec byla 17.11.2004 zaregistrována Ministerstvem kultury ČR jako filiální obec farní obce Havlíčkův Brod a k 15.11.2005 se stala samostatnou farní obcí.

Pod vedením sbormistra a středoškolského pedagoga Jaroslava Beneše byl  zde do roku 2012 činný chrámový sbor.

Od 1.11.2007 se pravidelné bohoslužby ve Farní obci Starokatolické církve v Jihlavě konají v kostele Povýšení sv. Kříže (CČSH) v Křížové ulici. Farní obec uzavřela smlouvu o užívání kostela Povýšení sv. Kříže s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Jihlavě ke dni 1.1.2008.

Slavnostní poutní bohoslužba na památku založení farní obce v Jihlavě je konána za účasti br. biskupa Dušana Hejbala každoročně okolo 1. neděle adventní.

Již v roce 2005 proběhl první večer s hostem, kterým byl br. biskup Dušan Hejbal. Od té doby v nepravidelných intervalech probíhají a probíhaly další večery se zajímavými hosty a na témata, která jsou vždy velmi zajímavá a různorodá.

Ekumenickou radost v pravém slova smyslu  farní obec prožívá díky spřátelenému sboru Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, s jejímiž členy několikrát do roka prožíváme společenství nejen ve Slově, ale také v prožívání bohoslužby Oběti. Totéž platí o společenství s Náboženskou obcí CČHC v Jihlavě.

Farní obec v Jihlavě zajisté nepatří mezi početně největší obce naší církve, ale vládne zde duch přátelství a pomoci mezi věřícími a s velikou radostí v srdci se scházíme ke společným bohoslužbám s vědomím, že nejsme sami a Bůh je uprostřed nás.


Kalendář akcí