EN | DE | LAT

Farnost Jihlava

Kontakty a bohoslužby

Duchovní služba:
Kostel Povýšení sv. Kříže (CČSH), Křížová ulice (u náměstí), Jihlava
Tel.: +420 721 502 431
E-mail: [obfuscate_1_|103|92|110|107|97|109|46|93|92|106|102|93|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117]
Web: www.starokatolici-jihlava.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 20 01 08 905/0300

Bohoslužby

Neděle 10.45 h

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti.  V rámci domluvy slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních. Individuální svátost smíření je možná 0,5 hodiny přede mší sv. nebo po domluvě. Svátost Nemocných i v nemocničních zařízeních po domluvě. Kontakt na faráře: +420 721 502 431, [obfuscate_1_|103|92|110|107|97|109|46|93|92|106|102|93|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117] 

Duchovní

Mgr. Martin ČAPKA - farář
Adresa: Kostel sv. Kříže, Křížová ul. 1, 58601 Jihlava (lidé mají možnost mne kontaktovat telefonicky nebo e-mailem)

Zprávy


Kostel Povýšení sv. Kříže

Původně dominikánský kostel se nachází v samotném historickém centru Jihlavy. Francouzsko - gotický kostel byl postaven v polovině 13. století. V 16. století postihl kostel požár. Následně na to byl kostel opraven v renesančním slohu. Od roku 1871 až do roku 1947 byl kostel používán jako kasárna a skladiště. Dnes kostel, který je ve vlastnictví města Jihlavy, slouží jako sakrální prostor pro bohoslužby Církvi československé husitské a Církvi starokatolické. Nádherný prostor chrámu a výborná akustika bývá často využívána ke koncertům, přednáškám a vernisážím.


Historie Starokatolické farnosti v Jihlavě

  • Společenství starokatolíků se v krajské Jihlavě scházelo původně v kostele sv. Pavla, Dvořákova ul., Českobratrské evangelické církve od 1. neděle adventní roku 2003. Farnost vznikla ve městě, kde starokatolictví nemá historickou tradici. Alespoň jsme při zakládání farnosti nenarazili na kořeny starokatolictví. Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v 10:45 hodin v Jihlavě.
  • Duchovní správa zahrnuje i další sympatizující věřící a členy farní obce z okolních měst a vesnic roztroušených nejen po Vysočině, nejvzdálenější rodina žije v Pardubicích, proto je nutno chápat duchovní správu v Jihlavě v územně širším slova smyslu.
  • Od 1. 11. 2007 se pravidelné bohoslužby ve Starokatolické farnosti v Jihlavě konají v kostele Povýšení sv. Kříže (CČSH) v Křížové ulici.
  • Farnost úzce spolupracuje s country kapelou Kostelecký Sešlák. Díky této spolupráci mohou proběhnout mše sv. pro děti v přírodě v country stylu. Jedna je pravidelně před koncem školního roku a druhá před začátkem adventní doby.
  • Ekumenickou radost v pravém slova smyslu naše farnost prožívá s Náboženskou obcí CČHC v Jihlavě, kdy se snažíme společně prožít důležité dny liturgického roku.
  • Ve farnosti v Jihlavě vládne duch přátelství a pomoci mezi věřícími a s velikou radostí v srdci se scházíme ke společným bohoslužbám s vědomím, že nejsme sami a Bůh je uprostřed nás. Dokážeme jeden druhého najít i ve všedním dni a myslíme, že to dnes není málo.

Kalendář akcí