EN | DE | LAT

Farnost Tábor

Kontakty a bohoslužby

Starokatolický kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře (Foto: Richenza, Wikimedia)Duchovní služba:
Adresa: 391 75 Malšice č. 308
Sídlo kanceláře: Žižkovo nám. 6, Tábor (kancelář Communia) - 2. patro
Tel.: +420 777 335 549
E-mail: [obfuscate_1_|91|103|107|96|107|45|115|91|110|109|104|93|101|102|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]
Web: starokatolicitabor.webnode.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 2401378273/2010

Bohoslužba

Neděle 9.00 h - kostel sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem

Pravidelné hodiny pro veřejnost ve farní kanceláři Communia - budova matriky - 2. patro

Pondělí 14.00 - 18.00 h - křesťansko-psychologická poradna, rozhovory
Středa 17.00 - 19.00 h - anonymní alkoholici, schůzky
Čtvrtek 14.00 - 18.00 h - biblická hodina (během školního roku)
Pátek - pastorační návštěvy doma (dle domluvy)
Sobota - 17.00 - 19.00 h - anonymní alkoholici, schůzky

Na individuální pohovory v kanceláři je zapotřebí se telefonicky objednat na čísle: 777 335 549 (farář Mgr. Alois Sassmann)
 
Aktivity v kazatelské stanici Malšice: přednášky, svatby, pohřby (dle aktuálního kalendáře).
 
Aktivity ve farní kanceláři jsou možné díky vstřícnosti MěÚ Tábor – Odbor vnitřních věcí, který nám kancelář vypůjčil.
Současný stav výpůjčky je dle smlouvy 4400/SO/00056/23 do: 31. 8. 2028.

 

Duchovní

Mgr. Alois SASSMANN - farář
Mgr. Jakub SMRČKA, Th. D. - jáhen

Farní rada (od srpna 2022)

Mgr. Alois Sassmann, farář (ex offo)
Mgr. Soňa Sochorová – předsedkyně (774265756)
Václav Jelínek – tajemník (799794614)
Další členové a členky farní rady:
MUDr. Milan Kasl
Ing. Jirka Říhová
 
Účetní (externě pro farnost): Ing. Helena Kabešová

Více na: starokatolicitabor.webnode.cz

Zprávy


Táborský kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel svatého Filipa a JakubaKostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře je nejstarší sakrální stavbou města Tábora. Je to původně kaple u hradu Kotnova, která je poprvé připomínána roku 1388.

Kaple, pobořená za husitských válek, měla být znovu postavena 1470. Po vypálení francouzským vojskem při válečném konfliktu roku 1744, byl roku 1746 barokně přestavěna na kostel v dnešním půdorysném rozsahu. Ten pak po celá staletí sloužil jako hřbitovní. V západním průčelí kostela je gotický portál.

Kostel svatého Filipa a JakubaV západní části je lodi je vestavěna dřevěná kruchta na dvou sloupech. Tři raně barokní oltáře pocházejí z doby kol roku 1700. Kazatelna je raně barokní. V kostele je jedenáct náhrobků z let 1564-1597.

Původní vlastník, děkanský úřad římskokatolické církve v Táboře nabídl kostel bezplatně Československému státu 22. 5. 1973. Okresní národní výbor v Táboře 25. 6. 1973 předal kostel do majetku Města Tábora hospodářskou smlouvou 1. 7. 1973. Kostel byl etapovou rekonstrukcí v letech 1973, 1975, 1978, 1988 a 1990 nákladně rekonstruován do dnešní podoby.

Kostel svatého Filipa a Jakuba (Foto: Richenza, Wikimedia)Dne 1.7.1997 byla uzavřena smlouva o pronájmu kostela sv. Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem mezi Městem Táborem, zastoupeným Ing. Lenkou Horejskovou a Starokatolickou církví v ČR, zastoupenou Mgr. Aloisem Sassmannem, na nedělní bohoslužby, svatby a křty a další aktivity dle dohody. První starokatolická bohoslužba se zde konala 6. 7. 1997 na svátek Mistra Jana Husa. Starokatolický biskup, ThMgr. Dušan Hejbal, kostel požehnal pro naše církevní aktivity 20. 7. 1997. První sňatek zde byl uzavřen 23. 8. 1997 a první svátost křtu se zde slavila 28. 9. 1997.

Kostel sv. Filipa a Jakuba, včetně přilehlého Parku Pod Kotnovem, je památkově chráněný. Na zdejším hřbitově je pochována celá řada významných osobností Tábora a Táborska. Mimo jiné je zde i hrob Josefa Němce, manžela spisovatelky Boženy Němcové (+1879 Tábor), tedy prapředka někdejšího místopředsedy synodní rady starokatolické církve, MUDr. Vladimíra Němce.

Mgr. Alois Sassmann


Z kroniky farní obce v Táboře

Kalendář akcí