EN | DE | LAT

Farnost Šumperk

Kontakty a bohoslužby

ŠumperkDuchovní služba:
Husitská 14, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 222 060
E-mail: [obfuscate_1_|109|111|93|105|103|106|97|110|106|102|100|95|96|107|116|109|106|96|108|102|60|104|109|104|99|101|41|93|117]

Bohoslužby

Neděle - 9.30 h - eucharistická slavnost
Čtvrtek - 17.00 h (v letním čase 18.00 h)
Pátek - 17.00 h - otevřené modlitební společenství 

Duchovní

Mgr. Pavel CEPEK - farář 

Zprávy


Historie farnosti

Naše společenství vzniklo před sto lety v době rozmáhajícího se starokatolického hnutí. Tehdy se svobodomyslně smýšlející křesťané - římskokatolíci rozhodli pozvednout svůj hlas proti likvidaci posledních zbytků ústavy prvokřesťanské církve na I. Vatikánském koncilu. I když byli umlčeni církevní mašinérií, jejich upřímná snaha o reformu církve zevnitř dala vzniknout starokatolickému hnutí, (starý = původní, nikoliv zastaralý či konzervativní) které na sebe nakonec vzalo podobu národních církví sdružených v Utrechtské unii.

Od počátku se starokatolíci snaží vystupovat jako církev moderní (národní jazyk při bohoslužbě, synodální zřízení vracející se k původnímu uspořádání církve a umožňující velkou míru vnitřní demokracie a spoluúčast věřících na rozhodování, dobrovolný celibát duchovních umožňující jejich normální život v rodině atd.). To, že jsme otevřené společenství dokazuje i smlouva o svátostném společenství s anglikánskou církví či úzké vztahy se skandinávskými luterskými církvemi.

Přestože jsme církev moderní, chudá a bez politických ambicí, nejsme bez kořenů. Navazujeme na víru staré nerozdělené církve prvního tisíciletí (máme apoštolskou posloupnost, liturgii, svátostný život ) a v našem českomoravském prostoru i na tradici cyrilometodějskou, svatováclavskou a husitsko-utrakvistickou. Snažíme se být činitelem porozumění a katalyzátorem ekumenického dialogu mezi křesťany.

U nás v Šumperku došlo k založení starokatolické farní obec v r.1899. Dvacáté století bylo pro obec velmi pohnuté. Zpočátku boje o místo na slunci, kde tehdy nebylo místo pro toleranci či mezicírkevní spolupráci, dvě světové války, odsun, komunistická totalita. Přes to přese všechno naše farní obec přežila a v posledních několika letech se znovu obnovuje. V současnosti ji tvoří několik desítek aktivních členů, máme stálého duchovního, farní radu a kdysi zavřený a prázdný kostel opět naplňuje duchovní život. Změny na poli materiálním jsou viditelnější snad ještě více. Interiér kostela, topení, nová střecha, rekonstrukce fary i park na kdysi džunglí zarostlé farní zahradě mluví za všechno. V roce 2003 jsme hostili 43.synodu Starokatolické církve v ČR, která je vrcholným projevem demokracie i episkopality starokatolického společenství v naší vlasti. V roce 2004 jsme oslavili 90.výročí posvěcení našeho kostela sv. Jana Evangelisty. Hodně jsme vykonali, ještě více nás čeká.

A co všechno nabízíme? Vedle svátostného života při slavení eucharistie (nevylučujeme od ní členy jiných církví ani znovu sezdané) také poznávání bible, otevřené modlitební společenství i neformální setkávání členů či sympatizantů našeho pojetí křesťanství. Nesloužíme však jen sami sobě, ale v rámci našich možností nabízíme pomoc širší veřejnosti. Při naší farnosti v rámci projektu Communio funguje křesťansko-psychologická poradna, orientujeme se i na pomoc seniorům či opuštěným lidem a vedle vzdělávání formou přednášek také přispíváme ke kulturní nabídce koncerty komorní hudby.

Naše společenství je otevřené a moderní a tak chceme přispívat i ke stálému zlepšování mezicírkevního ekumenického dialogu. Již tradiční jsou ekumenické bohoslužby v našem farním kostele v rámci každoročního aliančního týdne, setkávání šumperských duchovních či účast našich členů na podnicích pořádaných ekuménou.

Možná že i Vy hledáte duchovní rodinu, kde byste rádi našli pokoj pro svou duši, zázemí, společenství či jen prosté lidské porozumění. Třeba právě to naše Vás osloví a bude Vám vyhovovat. Nechceme si dělat patent na pravdu či vyzdvihovat vlastní vyjímečnost. Neisme lepší než ostatní – jsme jedni z mnoha – ale jsme tady pro Vás a nabízíme Vám to, co máme. Kdybychom mohli nějak přispět k řešení Vašich problému či prostě jen naslouchat, rádi to uděláme. Jste srdečně zváni.


Kalendář akcí