EN | DE | LAT

Jak se stát členem Starokatolické církve v ČR

Pokud se rozhodujete ke členství ve Starokatolické církvi v ČR, máte několik možností, jak o vstup do církve požádat. Předně se seznamte s Ústavou Starokatolické církve v ČR, s jejími věroučnými zásadami a řády. Poté vyhledejte vám nejbližší farnost, ve které byste se mohli účastnit života církve. Pokud ještě do žádného společenství nechodíte, najděte si na této stránce to, které je vám nejblíže, případně pro vás nejdostupnější a navštivte nedělní bohoslužbu nebo některou z farností pořádaných aktivit. Můžete také kontaktovat přímo faráře vámi vybrané obce, kontakt naleznete na stránce dané farnosti. Faráři předejte nebo pošlete na e-mail formulář Přihlášení ke starokatolické církvi, čímž se oficiálně k církvi přihlásíte. O vašem přijetí rozhodne farní rada a farář vás o tom bude informovat.