EN | DE | LAT

Ekumena v Táboře

Tábor, jako kdysi město kališnické, pak násilně pokatoličtěné, má nyní velmi kvalitní ekumenu. V městě působí celkem osm křesťanských církví, které se zúčastňují ekumeny:

Pravoslavná církev
duchovní: Jeromonach Pachomij (Paďouk)
asist. Andrea Vachromějeva
Kostel Povýšení sv. Kříže (Špitálská 288)

Starokatolická církev
farář: Mgr. Alois Sassmann
Kostel sv. Filipa a Jakuba (pod Kotnovem)
kancelář: Žižkovo nám. 6, Tábor

Církev Československá husitská
farářka: Mgr. Eva Červená
Sbor Božích bojovníků, Farského 1960, Tábor

Církev bratrská
kazatel: Petr Jareš
Adresa sboru: Bechyňská 2, Tábor

Českobratrská církev evangelická
farář: Mgr. Ondřej Soběslavský
Adresa Sboru: Bílkova 3

Církev adventistů sedmého dne
duchovní: Marek Škrla
Adresa: Filipovská 72 (u nám. Mikuláše z Husi)

Apoštolská církev
kazatel: Zdeněk Kašpárek
bohoslužby Fügnerova 822, kancelář: Budějovická ul.

Římskokatolická farnost Tábor
farář: Václav Hes, Děkanská ul.

Mezi pravidelné ekumenické akce v Táboře, jichž se zúčastňuje naše farnost, patří:

Pravidelné setkávání duchovních všech církví (jednou za dva měsíce)
Novoroční ekumenická bohoslužba 1. ledna
Alianční týden modliteb (leden)
Postní ekumenická shromáždění
Ekumenická bohoslužba na Kozím hradu v den umučení sv. Mistra Jana Husa (6.7.)
Předávání betlémského světla na Štědrý den
Prezentace církví v rámci Táborských setkání (září)