EN | DE | LAT

Kazatelská stanice Malšice

Adresa: Malšice č.p 112 (náměstí) - prostory propůjčené Městysem Malšice
Telefon:  +42077733 5549

Pravidelné aktivity:

Přednášky o náboženství - středa 18:00
Výuka dětí - středa 15:45
Pastorační návštěvy (dle objednání) - pátek

Communio Tábor: pečovatelská služba ve vsích na Malšicku