EN | DE | LAT

Adventní předvánoční setkání zlínské farnosti

Adventní předvánoční setkání zlínské farnosti

adventZlínská
farnost se sejde na tradičním předvánočním setkání ve středu 19.12.2012 od 17.00 h v budově Orlovny ve Zlíně v kanceláři předsedy farní rady dr. Martina D. Polínka. Provedeme degustraci již hotového cukroví, probereme
uplynulý rok a narýsujeme si letošní Vánoce ve zlínské farnosti. Všichni jsou srdečně zváni.

Pro ty, kteří se
nemohou zúčastnit je zde informace, že IV. neděli adventní 23.12.2012 oslavíme v kapli a po bohoslužbě nachystáme
vánoční výzdobu.

"Půlnoční", tedy Vigilii Narození Páně, budeme slavit společně 24.12.2012 od 21.00 h v Kapli
Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě na hřbitově.

Požehnaný zbytek Adventu!

P. B. Stránský,
farář