EN | DE | LAT

Anglikánští a starokatoličtí biskupové se sejdou v Praze

Anglikánští a starokatoličtí biskupové se sejdou v Praze

Praha bude hostit setkání anglikánských a starokatolických biskupů s jurisdikcí na evropském kontinentě. Bližší informace najdete zde.

V Praze dne 16. 6. 2024

 V Praze se sejdou anglikánští a starokatoličtí biskupové Evropy

 

Ve dnech 17. – 21. června 2024 bude Praha hostit mezinárodní setkání anglikánských a starokatolických biskupů s jurisdikcí na evropském kontinentu. Biskupové (mezi nimi také jedna biskupka) se scházejí jako představitelé svých církví a jurisdikcí, aby se společně radili o věcech, které přesahují zájmy a území jedné církve a dotýkají se celého společenství. Tato setkání se konají pravidelně jednou do roka, vždy v jedné ze zemí, kde je přítomna starokatolická nebo anglikánská církev. S jednáním s anglikánskými biskupy je spojena i Mezinárodní starokatolická biskupská konference, která je hlavním nástrojem jednoty Utrechtské unie starokatolických církví.  

Ekologie a ekumena

Zvláštním tématem letošního setkání bude církevní odpověď na výzvy změny klimatu, snaha o udržitelnost a péči o životní prostředí. „K širšímu společenství anglikánů patří i církve v oblastech, které jsou změnou klimatu silně zasaženy – v Africe, Asii a zejména v Tichomoří. Úzké kontakty máme jako starokatolíci s naší sesterskou církví na Filipínách a v jižní Indii. To všechno nás přivádí k poznání, že starost o životní prostředí a klima není jenom teoretická otázka, ale je to něco, co se bezprostředně, a často bolestně, dotýká našich bratří a sester,“ uvádí k tomuto tématu český starokatolický biskup Pavel Stránský, který letos setkání biskupů v Praze hostí.

Dalším tématem budou pokračující ekumenické dialogy a kroky. Utrechtská unie starokatolických církví na svém letošním zasedání bude zejména zkoumat možnost připojení se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění. „Tento významný ekumenický dokument podepsali zástupci Římskokatolické církve a Světového luterského svazu v roce 1999 a deklarují v něm dalekosáhlé překonání jedné z nejvýznamnějších teologických kontroverzí, která mezi katolickými a reformačními křesťany panovala od dob německé reformace. K tomuto původně bilaterálnímu prohlášení se postupně připojili i metodisté, reformované církve a anglikáni. Bylo by tedy jen logické a správné, aby se k němu připojili i starokatolíci,“ uvedl k tomuto tématu generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a dodává: „V rámci diskuze o ekumenických vztazích na biskupské konferenci jistě také dojde na před pár dny vydaný vatikánský dokument o papežském primátu, který obsáhle cituje i z dokumentů starokatolicko-římskokatolického dialogu.“

Společné bohoslužby

Biskupové budou společně slavit dvě bohoslužby v kostele sv. Vavřince v Praze na Petříně, který slouží jako biskupský kostel Starokatolické církve v ČR. Bohoslužba společně s anglikánskými biskupy se bude konat v úterý 18. 6. v 8. 30 h a bohoslužba členů Mezinárodní starokatolické biskupské konference a jejich ekumenických partnerů se bude konat ve středu 19. 6. od 16.45 h. Obě bohoslužby jsou přístupné veřejnosti a mohou být příležitostí k setkání s biskupy. 

Pestré společenství

Setkání se ze starokatolické strany budou účastnit biskupové starokatolických církví v České republice, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku, za předsednictví utrechtského arcibiskupa Bernda Walleta. Za anglikánské církve se účastní biskupové Diecéze v Evropě, která patří pod Anglickou církev (Church of England), biskup Konvokace episkopálních církví v Evropě, která patří pod Episkopální církev v USA, a biskupové dvou samostatných anglikánských jurisdikcí ve Španělsku a Portugalsku, které přímo podléhají arcibiskupovi z Canterbury. Biskupské konference se účastní také dva biskupové legáti jako zástupci arcibiskupa z Canterbury, titulární hlavy celého Anglikánského společenství, a Episkopální církve v USA. Pravidelně se také účastní biskupové zastupující církve, s kterými jsou starokatolíci v plném společenství – Nezávislou filipínskou církev, církev Mar Toma v Indii a luterskou Švédskou církev.

 

Pro bližší informace kontaktujte:
 
ThDr. Petr Jan Vinš
 [obfuscate_1_|103|96|96|96|89|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]
 (+420) 775 086 063

 

 

16. června 2024, Petr Jan Vinš