EN | DE | LAT

Biskup Pavel v sobotu vysvětil dva nové kněze

Biskup Pavel v sobotu vysvětil dva nové kněze

Kněžské svěcení Pavla
Hynka a Petra Krohe

V sobotu 1. září 2018 se v našem Katedrálním chrámu sv.
Vavřince od 11.00 h uskutečnila slavnostní eucharistická bohoslužba, při které biskup Pavel B. Stránský vysvětil naše
dva jáhny a nemocniční kaplany Mgr. Pavla Hynka a PhDr. Ing. Petra Krohe na kněze.

Mgr. Pavel Hynek je členem
farnosti sv. Máří Magdalény v Praze a působí jako nemocniční kaplan v Psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice.

PhDr. Ing. Petr Krohe je
ustanovený administrátorem in spiritualibus ve farní obci v Praze u Rotundy Nalezení sv. Kříže a nemocničním kaplanem ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Našim novokněžím vyprošujeme Boží vedení a požehnání v jejich nové službě Kristově církvi!

Fotogalerii ze svěcení najdete na našich stránkách na Facebooku.
Fotogalerii z primiční mše Petra Krohe najdete zde.