EN | DE | LAT

Biskupská vizitace v anglikánské farnosti

u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého navštívil biskup Dušan Hejbal,
jakožto biskup-ordinář pro všechny anglikánské věřící v ČR, anglickou farnost u sv. Klimenta v Praze, kde předsedal
slavení eucharistie. Spolu s biskupem se této bohoslužby účastnili i farníci z  filiální obce sv. Máří Magdalény v Praze.