EN | DE | LAT

Bohoslužba smíření

Ve čtvrtek 6.
8. 09
od 18.00 zveme na česko-německou bohoslužbu do lodi našeho kostela, kterou budeme
slavit s Arminem Strenzlem, farářem z  Neugablonz a 32 starokatolickými mládežníky z celého Německa, kteří tu budou na
prázdninovém pobytu.