EN | DE | LAT

Bohoslužby v nouzovém stavu

Bohoslužby v nouzovém stavu
List našeho biskupa Pavla k aktuálnímu nouzovému stavu doporučuje za stávající situace zrušení farních bohoslužeb a jejich nahrazení online formou.

Milé sestry, milí bratři, přátelé,

od 14. října 2020 zavádí Vláda ČR nová opatření, která se vztahují i na činnost církví bohoslužby jsou možné pouze vpočtu do šesti účastníků, což radikálně limituje i naše malá společenství. S ohledem natuto skutečnost a zároveň s ohledem na to, že neustále stoupá množství nakažených i mezi našimi věřícími, do odvolání dávám farářům možnost zrušit farní bohoslužby; zároveň tento postup i s ohledem na zdraví nás všech doporučuji.

V nastalé situaci značná část církví přechází na on-line bohoslužebný režim tedy některé farnosti a sbory budou přenášet své bohoslužby po internetu. Tak tomu bylo i na jaře a já chci poprosit naše farnosti, které to technicky umí provést, aby znovu nabídly své bohoslužby na internetu a ti, kteří mohou tuto službu nabídnout, aby mi to dali vědět a já zajistím informování všech.

Využijme tento netradiční podzim k semknutí doma, v rodinné církvi, která je stavebním kamenem našich společenst a objevujme společné čtení z Bible a modlitbu, kterou si můžeme pro naše domácí podmínky adekvátně upravit. Přeji nám všem hojné zdraví na těle i duchu a prosím vás o modlitbu za nemocné, zdravotníky i za ty, kterých se restrikce dotknou v ekonomické a sociální oblasti.

Nezapomeňme ani na naše oblíbené podniky a podporujme je odběrem zboží a služeb, aby dopad na ně byl pokud možno měkčen naší podporou.

Přeji vám i sobě brzký návrat do normálních podmíneka připomínám vzájemnou ohleduplnost jako jeden ze základních principů naší vzájemnosti.

Pokoj vám.

Váš biskup
Pavel B. Stránský

 

13. října 2020