EN | DE | LAT

Celocírkevní pašijová sbírka na dětský hospic

Celocírkevní pašijová sbírka na dětský hospic

Výzva biskupa Pavla Stránského k letošní pašijové sbírce na dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Sbírka se koná tuto něděli 2. dubna.

Milí přátelé, sestry a bratři,

k postní době patří na prvním místě obrácení k Bohu. Zároveň tuto dobu spojujeme rovněž s prvky odříkání dobrého ve prospěch lepšího - abychom skrze schopnost vzdát se dobrých stvořených věcí ve svém životě získali prostor pro něco lepšího. Podobně jako se sportovci během tréninku vzdávají mnohého dobrého, aby získali lepší, i my se během kvadragesimy snažíme o podobné - jen s jiným cílem.

Jak už víte od svých farářů, závěr letošní postní doby na Květnou (Pašijovou) neděli 2. dubna bude v našich farnostech vedle slyšení Božího slova a slavení eucharistie také ve znamení finanční sbírky, kterou na návrh diakonické komise vyhlásila synodní rada. Výtěžek letošní sbírky bude věnován na vybudování dětského hospice v Brně. Více o díle Domu pro Julii se dozvíte na webu www.dumprojulii.com

Synodní rada se usnesla, že v církvi budeme mít ročně dvě pravidelné sbírky - právě tuto Pašijovou sbírku na jaře a na podzim sbírku kolem svátku sv. Willibrorda na potřeby činností Utrechtské unie. Jarní sbírka bude vždy věnována nějakému charitativnímu či sociálnímu projektu, každý rok jinému, podzimní pak pro potřeby projektů starokatolických církví sdružených v Utrechtské unii.

Děkuji za vaši štědrost.

Doufám, že jste během kvadragesimy prožili mnoho dobrého a vnitřně se koncentrovali na blízké slavení velikonočního Kristova mystéria.

Požehnaný Svatý týden!

+ Pavel Benedikt Stránský

PS: Pokud se na Květnou neděli nedostanete do kostela a sbírku byste chtěli podpořit, můžete zaslat svůj dar do 7. dubna 2023 na účet biskupství 1922891369/0800 se zprávou pro příjemce "Julie"; máte-li zájem dostat potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte tento formulář.
 

30. března 2023, Petr Jan Vinš