EN | DE | LAT

Čtvrtá neděle postní: Online přenosy z našich farností

Čtvrtá neděle postní: Online přenosy z našich farností

I v tuto neděli opět některé z našich farností připravily online přenosy nedělních bohoslužeb. Zde je najdete na jednom místě.

Zde najdete manuál od biskupa Pavla pro domácí slavení bohoslužby.

Starokatolická katedrála sv. Vavřince v Praze na Petříně – v neděli od 10.30 h.

 

Starokatolická farnost v Táboře – v neděli od 9.00 h.

 

Starokatolíci v Bratislavě / Starokatolíci v Trnavě – v neděli od 10.00 h.

 

Obec anglicky hovořících v Praze  St. Clement's Anglican Episcopal Church, Prague  v neděli od 11.00 h

 

A na závěr ještě jedno pozvání z Ostravy: