EN | DE | LAT

Duchovní obnova v Návsí u Jablunkova

Duchovní obnova v Návsí u Jablunkova

DSC_0342V předposledním červencovém týdnu proběhla v Návsí u Jablunkova duchovní obnova, kterou připravil bratr Cezary
Mizia se svou manželkou Alicí. Pro tento účel jsme využili krásné prostory Emauz - starobylé Evangelické školy, kterou
nám poskytli bratři Luteráni.

Kromě členů Těšínské diaspory přijeli také naši sourozenci v Kristu
z Jablonce nad Nisou, pod vedením svého faráře Karla Koláčka a jako zástupce ordinariátu bratr jáhen Petr Brzobohatý.
Tématem našeho setkání byla „Modlitba za církev putující“. V souladu s tím, jsme vždy dopoledne po krátké meditaci nad
Písmem, vyrazili na krásné výlety do okolních beskydských kopců. Trasy byly voleny tak, aby to zvládli hlavně děti.
Hlavním cílem těchto výletu, bylo alespoň v malém prožít cestu a následování Krista, a to radostně, ve společenství
a pohodě. Děti přitom plnily různé úkoly a hrály hry. Počasí nám přálo a energii, kterou jsme vydali na společných
cestách, nám výtečným jídlem doplnil bratr Cezary, se svým hlavním pomocníkem Martinem. Jídla byla rozmanitá. Mnoho
surovin bylo z darů různých účastníků. Nelze nezmínit vynikající marmelády sestry Jitky. Odpolední program tvořila
krátká konference a Bohoslužba. Mezitím také další hry pro děti. Po večeři a uložení neunavitelných dětiček se ti, komu
ještě zbývalo trochu sil, sešli na večerní „Agapé“.

Ve svých modlitbách jsme pamatovali na celou naši církev a její další cestu. Neopomínali jsme ani jednotlivce.

Dovolte, abychom Vás na tomto místě pozvali, abyste se
zamysleli také vy, nad některými otázkami, které jsme společně rozjímali:

-          Jsem také já opravdu na
cestě? Nezabydlel jsem se ve svých zvycích? Co mi brání naplno se vydat na cestu s Hospodinem?

-          Kdo
jsou ti, se kterými jsme na cestě, jako Abrahám, když spolu s Lotem opustil svůj domov a vydali se za Hospodinovým
zaslíbením?

-          Je také mé společenství na cestě? Jak k tomu přistupujeme? Bojíme se důvěřovat Bohu, jako
Izraelci, když se zvědové vrátili s plody Zaslíbené země?

-          Co mohu Kristu nabídnout, tak jako učedníci
nabídli několik ryb a chlebů, které Ježíš rozmnožil? Co jsou ty mé „ryby“, které mohu dát ve prospěch
společenství?

-          Za koho se přimlouvám ve svých modlitbách?

Setkání bylo velice příjemné a všechny nás naplnilo vědomím sounáležitosti s Kristem a také se sebou navzájem. Bylo povzbuzující prožívat, že i když
jsme církev malá, nikdo z nás není osamocen. Těšíme se, že se z tohoto prvního setkání stane tradice, a příště přijede
mnohem více bratří a sester také z ostatních farností.

Zobrazit fotogalerii