EN | DE | LAT

Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Čtyři
církve zlínské ekumény vstoupí společně do doby adventní ekumenickou bohoslužbou o I. adventní neděli. Při
bohoslužbě, která začíná v neděli 27.11.2011 v 09.30 h v evangelickém kostele ve Zlíně, se spolu budou modlit,
naslouchat Písmu a slavit památku Večeře Páně křesťané z církve bratrské, církve československé husitské, českobratrské
církve evangelické a starokatolické církve. Káže kazatel církve bratrské bratr Pavel Škrobák. Bohoslužbu je pak možné
sledovat přes Internet na stránkách http://ccezlin.eee.cz